Havbruksingeniør

Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Havbruksingeniør

– Om havbruksingeniør

BIHAV - om studiet - bilde

To arbeidere på oppdrettsanlegg. Foto

BIHAV - om havbruksingeniør

FN peker på mat fra havet som en av løsningene for å mette en stadig voksende verdensbefolkning. Som sjømatnasjon vil Norge ha et spesielt ansvar. Men for å unngå uønskede miljøpåvirkninger og skape gode vilkår for fisk og andre sjødyr, trenger vi dyktige havbruksingeniører.

Havbruksingeniør er et nytt studium fra 2020, som kan gi deg spennende jobbmuligheter innen akvakultur.

Havbruksingeniørstudiet fokuserer på hvordan tekniske anlegg driftes og utvikles i kystnære strøk, på land og til havs. Her vil du lære om resirkuleringsanlegg og de tekniske faktorene og prosessene som skaper best mulig vilkår for fisk og miljø. Tekniske løsninger og driftsrutiner på et oppdrettsanlegg handler blant annet om at fisken skal holde seg i anlegget og ikke rømme. Den skal ha god helse. Den skal ha et godt liv. Den skal vokse og bli til god mat. Etikkstrengen er dermed viktig gjennom dette studiet. De tekniske løsningene skal også sikre et trygt og godt arbeidsmiljø.

I tillegg får du innsikt i laksens biologi, der forskningsbasert kunnskap om fiskevelferd, miljø og bærekraft står sentralt. Et gjennomgående fokus på digitalisering vil bidra til økt forståelse for bruk og ikke minst fallgruver i teknisk utstyr. 
 
Denne kombinasjonen av teknologi og biologi bidrar til å gjøre havbruksingeniør til en unik utdanning.

Skapt for havbruksnæringa

Dette studiet er utviklet i tett dialog med havbruksnæringa, og skal dekke næringas økende kompetansebehov for framtida. Med en forståelse av teknologi og systemer på biologiens premisser, kan du jobbe som driftsleder ved et oppdrettsanlegg, medarbeider i en leverandørbedrift eller i tilgrensende virksomhet, samt jobb i offentlig sektor. Som havbruksingeniør kan du være med og skape et mer bærekraftig havbruk.

fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, havbruk
Studieprogramkode: BIHAV
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 021 (Samordna opptak)

Sted: NTNU Trondheim

Institutt for biologi, Fakultet for naturvitenskap