INGENIØR / BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM-GJØVIK-ÅLESUND

Fornybar energi

– Studiets oppbygging
Studenter i laboratoriet

Oppbygging av studiet

Studieprogrammet er gitt som et multicampussamarbeid mellom NTNUs tre studiebyer; Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Enkelte emner vil foreleses i én studieby, med opptak og strømming til de to andre campusene. Da kan du kan følge emner enten som valgfag eller som studieretningsfag på tvers av geografisk plassering.  

Som student på fornybar energi vil du få tett oppfølging og hyppige tilbakemeldinger. Gjennom hele studiet vil du få praktiske oppgaver for å prøve ut teorien i praksis. Læringsformene er: 

 • Forelesninger i klasserommet eller på video 
 • Øvinger med veiledning 
 • Laboratorieoppgaver 
 • Flipped classroom 
 • Multicampusfag 
 • Prosjektarbeider
 • Dialogbasert undervisning
 • Selvstudium og fagdager

Studieretninger i forskjellige byer

Du søker opptak til studieby og er garantert plass på en av studieretningene i den byen du starter studiet i.

 • 1-3 semester: alle emner er like i alle studiebyer.
 • 4 semester: starter du på studieretningen din.
   
Studieretningene og byene de tilbys i
Studieretning Trondheim Gjøvik Ålesund
Effektiv energibruk      
Energilagring      
Bio- og solenergi      
Vann- og vindenergi      
Maritim energi      

 

Studieplan og emnebeskrivelser

Studieplanen finner du her (pdf). Informasjonen er gyldig for studieåret 2019-2020.

Fullstendig studieplan med emnebeskrivelser legges ut i tabellen under i løpet av sommeren.

Studieplan