INGENIØR / BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM-GJØVIK-ÅLESUND

Fornybar energi

– Om fornybar energi
Studenter sitter på huk foran destillasjonsapparat i laboratoriet

Hvorfor bør du velge dette studiet?

Studiet er fremtidsrettet og fokuserer på fornybar energiproduksjon. Det blir stadig viktigere for samfunnet å utnytte energiressursene på en mer energieffektiv og miljøvennlig måte. Med nye globale klimamål er det behov for at Norge reduserer sine CO2 utslipp.

En av vår tids store utfordringer er miljøutslipp knyttet til energibruk. Klimagassutslippene kan reduseres ved å bruke mindre energi, ta i bruk nye fornybare energikilder og rense utslippene fra fossil energiproduksjon. For å kunne imøtekomme de globale miljøforpliktelsene, må fremtidens ingeniører ha kunnskap innen energi og miljø med fokus på innovasjon og entreprenørskap.


Studiet fornybar energi

På fornybar energi lærer du om energiproduksjon, energibruk og energilagring og kan velge mellom studieretningene: Effektiv energibruk, energilagring, bio- og solenergi, vann- og vindenergi og maritim energi.    

Fornybar energi er et multicampussamarbeid mellom NTNUs tre studiebyer; Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Du begynner på din studieretning i 4. semester, i 1.-3. og i 6. semester er emnene felles i alle studiebyer. 

I studiet legges det stor vekt på praktiske oppgaver for å øve opp ferdigheter. Generell kompetanse utvikles gjennom gruppe- og prosjektarbeid med tilhørende skriftlige og muntlige presentasjoner. Læringsaktivitetene vil være: forelesninger i klasserommet eller på video, øvinger med veiledning, laboratorieoppgaver, flipped classroom, multicampusfag, prosjektarbeider, dialogbasert undervisning, selvstudium og fagdager. Som student på fornybar energi vil du få tett oppfølging og hyppige tilbakemeldinger. 


Jobbmuligheter

Med en bachelor i fornybar energi vil du ha karrieremuligheter innen privat og offentlig sektor. Aktuelle arbeidsoppgaver vil være energiforvaltning, energirådgivning, kraftproduksjon, energiplanlegging, konstruksjon marine energisystemer, miljøforvaltning, solcelleinstallasjoner, salg og innkjøp innen energiløsninger, energismarte nettsystemer og fornybare VVS-løsninger.