Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Fornybar energi

– Studiets oppbygging

Studiet har fokus på bærekraftig / fornybar energi og på valg av riktige energikilder i de forskjellige områder der det er behov for energi; innenfor bygg, servicenæringer, kraftkrevende industri eller offentlig tjenesteyting. Du vil oppnå kunnskap og ferdigheter i utforming av bærekraftig energisystemer der produksjon, forsyning, bruk og distribusjon av forskjellige energiformer belyses, gjennom en tverrfaglig og ingeniørfaglig tilnærming.

Studenter i laboratorium med solfangere

 

Studieplan