Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Fornybar energi

– Jobbmuligheter

Fullført studium gir kompetanse til å arbeid innen blant annet:

  • Vurdering, utvikling og utnyttelse av alternative energikilder lokalt/regionalt/nasjonalt
  • Analyse av system og teknikk, energiberegninger og vurdering av bærekraftighet  
  • Planlegging, prosjektering, prosjektledelse innen energi
  • Systemanalyse for utnyttelse av fleksible energisystemer på forskjellige nivåer
  • Energimarkeder

Studenter jobber med vindturbin