Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Fornybar energi

Om fornybar energi

NB! Ingeniørstudiet fornybar energi er under omorganisering og får ny studieplan fra høsten 2019. Nye nettsider kommer.

Samspill mellom ulike energibærere og bærekraftighet er et tema som vil stå sentralt i planleggingen av fremtidige energisystemer. Hvilke energiformer skal brukes i fremtiden? Kanskje en kombinasjon av forskjellige energiformer gir den beste løsningen både, for lommebok og miljø?


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2018

Normalt gjelder generell studiekompetanse + FYS1, R1 og R2. Dersom du ikke oppfyller opptakskravene til denne utdanningen, kan du søke opptak til Y-veien, TRES eller forkurs.

For å søke opptak til studiet må du registrere søknad på Samordna Opptak innen 15. april (fristen er 1. mars for noen søkergrupper). For studieåret 2017-2018 var det ingen opptaksgrense i førstegangsvitnemålskvoten og ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Med bachelor i fornybar energi finnes det en rekke interessante muligheter i jobbmarkedet, både i Norge og utlandet.


Studiets oppbygging

Dette er et heltidsstudie der normert studietid er 3 år. Studieprogrammet gir totalt 180 studiepoeng.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.


10 gode grunner til å velge NTNU

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi
Studieprogramkode: BIFENER
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 835
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår