Elektroingeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Elektroingeniør

– Videre studier

Videre studier

Videre studier

Etter å ha tatt Bachelor i ingeniørfag, elektro kan du søke masterstudier og tilgrensende fagområder ved universiteter og høgskoler i Norge og i utlandet. Det kan stilles spesielle krav til emnekombinasjoner, bestemte IT-emner og forhåndskunnskaper.

Hvis du ønsker fordypning i elkraft etter bachelorgraden tilbyr NTNU i Gjøvik også videreutdanning i elkraft (60 studiepoeng, deltid).

Bachelorgraden i ingeniørfag fra NTNU gir grunnlag for å søke opptak på følgende 2-årige masterstudier:


Masterstudier ved NTNU ( krysspubublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.