Elektroingeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Elektroingeniør

– Studieveiledning

Studieveiledere

Studieveileder

Studieveileder hjelper deg med:

 • opptakskrav
 • regler og forskrifter
 • gjennomføring av studiet – planlegging, studieprogresjon, mestring og motivasjon
 • emnevalg og tilpasning av ditt studie
 • fremtidsplaner og karriereønsker
 • permisjon
   

Hvordan kontakte studieveileder?

Beste måte å komme i kontakt med studieveileder er å sende en e-post hvor du presenterer saken og eventuelt ber om et møte.

Studieveiledere
Trondheim Gjøvik Ålesund
Pål Risan Pål Risan Katrine Moe Katrine Moe Anne Lise Grande Anne Lise Grande 

Faglige villedere

Faglig veileder

Faglig veileder hjelper deg som allerede er NTNU student med:

 • studieretningsvalg
 • faglig godkjenning før og etter utveksling

Faglig veileder er knyttet til en studieretning og campus.

Automatisering og robotikk

Faglige veiledere – automatisering og robotikk
Trondheim Gjøvik Ålesund
Fredrik Dessen Fredrik Dessen     Webjørn Rekdalsbakken Webjørn Rekdalsbakken

Elektronikk og sensorsystemer

Faglige veiledere – elektronikk og sensorsystemer
Trondheim Gjøvik Ålesund
Arne Midjo Arne Midjo Kurt Wold Knut Wold     

Elkraft og bærekraftig energi

Faglige veiledere – Elkraft og bærekraftig energi
Trondheim Gjøvik Ålesund
Pål Keim Olsen Pål Keim Olsen Tor Arne Folkestad Tor Arne Folkestad    

Krysspublisert: Andre tjenester

Korona: For NTNU er de til enhver tid gjeldende smittevernregler førende. Hvis du får akutte luftveissymptomer, ber vi om at du sier fra til studieveileder.

 

Spørsmål og svar

Utdanningsvalg og karriere

 • for deg som ønsker tips og råd om utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene

Studieveiledning


Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.


Luft