Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Elektroingeniør

– Studieveiledning
 

Studieveileder kan hjelpe deg med:

  • Informasjon om studieprogrammet
  • Utdanningsplan
  • Studieprogresjon
  • Utenlandsopphold
  • Permisjon
  • Utfordringer i studiehverdagen

Send oss gjerne en e-post og eventuelt be om et møte.


Søknad og opptak

Har du spørsmål om søknadsprossen eller opptak, ta kontakt med Opptakskontoret:
opptak@ntnu.no  |  73 59 77 00


Faglig veiledning for studenter

Faglig veileder hjelper deg som allerede er student med:

  • Studieretningsvalg
  • Faglig godkjenning før og etter utveksling

 

Studieveiledere

Studieveileder i Trondheim

Studieveileder i Gjøvik

Studieveileder i Ålesund

 

Faglige veiledere

Elektronikk og sensorsystemer i Trondheim

Elektronikk og sensorsystemer i Gjøvik

Elkraft og bærekraftig energi i Trondheim

Elkraft og bærekraftig energi i Gjøvik

Elkraft og bærekraftig energi i Ålesund

Automatisering og robotikk i Trondheim

Automatisering og robotikk i Ålesund

 

Spørsmål og svar

Utdanningsvalg og karriere

  • for deg som ønsker tips og råd om utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene

Studieveiledning


Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.