Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Elektroingeniør

– Studiets oppbygging


Studiets oppbygging

Normert studietid er 3 år (180 studiepoeng) og hvert år er delt i to semester (á 30 studiepoeng). Studiet er rettet mot og tilpasset utviklingen innenfor det teknologiske samfunnet. Vi har et godt samarbeid med bedrifter gjennom prosjekt- og bacheloroppgaver og bedriftsbesøk.

Første halvdel av studiet danner grunnlaget for videre fordyping innen en av våre studieretninger: Automatisering og robotikk, Elektronikk og sensorsystemer og Elkraft og bærekraftig energi. Spesialiseringene som tilbys i flere studiebyer vil være noe forskjellig fra by til by. Behov og profil av lokalt næringsliv vil være forskjellig.

Undervisningen er variert med forelesninger, regneøvninger, laboratorie- og prosjektarbeid. Studiet er praksisnært og har tett kontakt med næringslivet gjennom gjesteforelesninger, ekskursjoner og prosjektoppgaver.


Etter 1,5 år velger du en studieretning.

Studieretninger tilbys i følgende studiebyer
Studieretning Trondheim Gjøvik Ålesund
Automatisering og robotikk      
Elektronikk og sensorsystemer      
Elkraft og bærekraftig energi      

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Fellesemner

Emnekode Emnenavn SP
Matematikk 1 10
Innføringsemne 10
Elektroteknikk 1 – del 1 av 2 5
Datateknikk – del 1 av 2 5
Emnekode Emnenavn SP
Matematikk 2 10
Fysikk og kjemi 10
Elektroteknikk 1 – del 2 av 2 5
Datateknikk – del 2 av 2 5
Emnekode Emnenavn SP
Statistikk 7,5
Datakommunikasjon 7,5
Reguleringsteknikk 7,5
Elektroteknikk 2 7,5

Automatisering og robotikk

Trondheim
 
Emnekode Emnenavn SP
BIEL2701 Reguleringsteknikk 2 7,5
BIEL2702 Sanntids datateknikk 7,5
BIEL2703 Industrielle styresystemer 7,5
BIEL2704 Automatiseringsprosjekt 7,5

Ålesund

Emnekode Emnenavn SP
Dynamiske systemer 7,5
Signalbehandling 7,5
Industrielle styresystemer med prosjekt 15

Trondheim

Emnekode Emnenavn SP
BIEL3701 Lineær systemteori 7,5
BIEL3702 Instrumenteringsteknikk 7,5
BIEL3703 Robotteknikk 7,5
BIEL3704 Motordrifter 7,5
Matematikk 3 7,5
Prosjektledelse 7,5
Introduksjon til olje- og gassindustrien 7,5
Fornybar energi 7,5
Digital systemkonstruksjon 7,5

Ålesund

Emnekode Emnenavn SP
Bildebehandling 7,5
Intelligente systemer 7,5
Kybernetikk 7,5
Sanntids datateknikk 7,5
Innføring i mekatronikk 7,5
Studiepoenggivende praksis 7,5
Entreprenørskap og innovasjon 7,5
Matematikk 3 7,5

Dette semesteret er viet kun valgemner, og er derfor velegnet til et utenlandsopphold.

Emnekode Emnenavn SP
Systememne 10
Bacheloroppgave 20

Studiet avsluttes med en bachelorpoppgave som ofte utføres med en ekstern bedrift som oppdragsgiver.

Elektronikk og sensorsystemer

Felles

Emnekode Emnenavn SP
Elektronikkonstruksjon 7,5
Signalbehandling 7,5
Mikrokontrollersystemer 7,5

Trondheim

Emnekode Emnenavn SP
Anvendt instrumentering 7,5

Gjøvik

Emnekode Emnenavn SP
Datatransmisjon 7,5

Felles

Emnekode Emnenavn SP
Programmerbare kretser 7,5
Prosjektledelse 7,5
  Matematikk 3  

Trondheim

Emnekode Emnenavn SP
Avanserte sensorsystemer  
Trådløs kommunikasjon 7,5
Fornybar energi 7,5
Olje & Gass  

Gjøvik

Emnekode Emnenavn SP
Elektro prosjekt  
Trådløse sensorer 7,5
Elektronisk kommunikasjon 7,5

Dette semesteret er viet kun valgemner, og er derfor velegnet til et utenlandsopphold.

Emnekode Emnenavn SP
Systememne 10
Bacheloroppgave 20

Studiet avsluttes med en bachelorpoppgave som ofte utføres med en ekstern bedrift som oppdragsgiver.

Elkraft og bærekraftig energi

Emnekode Emnenavn SP
Teknisk spesialiseringsemne 7,5
Teknisk spesialiseringsemne 7,5
Teknisk spesialiseringsemne 7,5
Teknisk spesialiseringsemne 7,5
Emnekode Emnenavn SP
Valgemne 1 7,5
Valgemne 2 7,5
Valgemne 3 7,5
Valgemne 4 7,5

Dette semesteret er viet kun valgemner, og er derfor velegnet til et utenlandsopphold.

Emnekode Emnenavn SP
Systememne 10
Bacheloroppgave 20

Studiet avsluttes med en bachelorpoppgave som ofte utføres med en ekstern bedrift som oppdragsgiver.