Elektroingeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Elektroingeniør

– Studiets oppbygging

Studiets oppbygging

Studiets oppbygging

Normert studietid er 3 år (180 studiepoeng) og hvert år er delt i to semester (á 30 studiepoeng). Studiet er rettet mot og tilpasset utviklingen innenfor det teknologiske samfunnet. Vi har et godt samarbeid med bedrifter gjennom prosjekt- og bacheloroppgaver og bedriftsbesøk.

Første halvdel av studiet danner grunnlaget for videre fordyping innen en av våre studieretninger: Automatisering og robotikk, Elektronikk og sensorsystemer og Elkraft og bærekraftig energi. Spesialiseringene som tilbys i flere studiebyer vil være noe forskjellig fra by til by, fordi det lokale næringslivets behov og profil varierer.

Undervisningen er variert med forelesninger, regneøvninger, laboratorie- og prosjektarbeid. Studiet er praksisnært og har tett kontakt med næringslivet gjennom gjesteforelesninger, ekskursjoner og prosjektoppgaver.


Etter 1,5 år velger du en studieretning.

Studieretninger tilbys i følgende studiebyer
Studieretning Trondheim Gjøvik Ålesund
Automatisering og robotikk      
Elektronikk og sensorsystemer      
Elkraft og bærekraftig energi      

Luft

 

Informasjonens gyldighet_bielektro

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan