Elektroingeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Elektroingeniør

– Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

De nærmeste årene skal det investeres store beløp på modernisering og utvikling av energisystemer. Innen industrien er det behov for automatisering og roboter, samt smarte løsninger for overvåking og styring av industriprosesser. Bruken av avanserte sensorsystemet øker i hele samfunnet, også innen felt som helse- og velferdsteknologi.

Som elektroingeniør blir du kvalifisert for dette jobbmarkedet. Mange ingeniører kan bli ledere etter noen år i arbeidslivet.

Elektroingeniører jobber med alt fra planlegging og prosjektering, via konstruksjon og utvikling til drift og vedlikehold. Arbeidsmarkedet omfatter bl.a. energiselskaper, olje- og gassektoren, rådgivende ingeniørselskap, entreprenører, byggherrer, offentlig sektor, og høyteknologiske bedrifter, samt innen undervisning og forskning.

Eksempler på hva du kan bli:

  • Prosjektansvarlig
  • Systemutvikler
  • Rådgivende ingeniør
  • Salgs- eller serviceingeniør

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 


Tidligere studenter

Tidligere studenter