Elektroingeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Elektroingeniør

– Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

De nærmeste årene skal det investeres store beløp på modernisering og utvikling av energisystemer. Innen industrien er det behov for automatisering og roboter, samt smarte løsninger for overvåking og styring av industriprosesser. Bruken av avanserte sensorsystemet øker i hele samfunnet, også innen felt som helse- og velferdsteknologi.

Som elektroingeniør blir du kvalifisert for dette jobbmarkedet. Mange ingeniører kan bli ledere etter noen år i arbeidslivet.

Elektroingeniører jobber med alt fra planlegging og prosjektering, via konstruksjon og utvikling til drift og vedlikehold. Arbeidsmarkedet omfatter bl.a. energiselskaper, olje- og gassektoren, rådgivende ingeniørselskap, entreprenører, byggherrer, offentlig sektor, og høyteknologiske bedrifter, samt innen undervisning og forskning.

Eksempler på hva du kan bli:

  • Prosjektansvarlig
  • Systemutvikler
  • Rådgivende ingeniør
  • Salgs- eller serviceingeniør

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.  


Tidligere studenter

Tidligere studenter

Prosjektingeniør hos Eidsiva Nett AS jobber med prosjektering av strømnettet. Det skjer mye nytt innen feltet og det er veldig spennende!

Portrett av Cathrine Kristiansen Lund
Cathrine synes at forsyning av strøm og fornybar energi er spennende


I Rambøll jobber med prosjekter i de ulike fasene og er ute på befaringer før og etter at ting er ferdig. Jeg la ut CV-en min i jobbkategorien på finn.no, og ble like etter oppringt av et bemanningsbyrå som hadde en jobb jeg kanskje kunne være aktuell for.
 

Portrett av Hege Scancke Pettersen

Hege hadde jobben i boks ei uke etter at hun la ut CV-en på Finn


Det beste med jobben er variasjonen. Muligheten til å kunne sitte inne og prosjektere, og deretter utføre jobben med å bygge og vedlikeholde elektriske installasjoner.

Portrett av Marius Myrvoll

Marius kom tilbake til arbeidsplassen som ingeniør