Elektroingeniør

Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Elektroingeniør

– Om elektroingeniør

Elektro er et samlebegrep for elektronikk, kommunikasjonssystemer, automatisering og elkraft (sterkstrøm). Utdanningen på Gjøvik har to studieretninger: Elkraft og Elektronikk. Elektroingeniøren er i dagens digitale samfunn en viktig person. Ved NTNU gis elektroingeniøren en god grunnkompetanse, før en spissing gjøres inn mot elkraftingeniøren eller den brede elektronikkingeniøren.

Behovet for elektroingeniører er stort. Hos oss vil du lære og utvikle deg til elektroingeniør gjennom forskjellige metoder som teori, praktiske øvelser, mye tid på elektrolaboratoriene, regneøvinger, prosjektarbeid, gjesteforelesninger og ekskursjoner. Den avsluttende prosjektoppgaven er fra industri/ næringsliv eller en intern forsknings-/utviklingsoppgave.

All norsk industri som driver konkurranseutsatt produksjon, er avhengig av høy grad av automatisering, gode kommunikasjonssystemer og utvikling/konstruksjon av innovative og effektive elektronikkløsninger for å overleve. Alt dette kan elektronikkingeniørene bidra med. I tillegg er bedrifter og vårt moderne samfunn avhengig av at det produseres store mengder elektrisk kraft fra regulerte vassdrag og andre fornybare energikilder. Elkraftingeniørene spiller en viktig rolle i arbeidet med å sikre en effektiv og pålitelig energiforsyning.

Les om tidligere studenters erfaring med studiet og arbeidslivet i våre studentintervjuer:


Studentintervjuer

 

Godt å vite

Godt å vite

Studentene ved teknologi- og ingeniørfag ved NTNU i Gjøvik har en egen linjeforening, Ing:a som arrangerer karrieredager, som et bindeledd mellom studier og arbeidsliv, gjesteforelesninger og sosiale tilstelninger.