Elektroingeniør

Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Elektroingeniør

– Alternative veier til teknologi- og ingeniørfag

(KRYSSPUBLISERT)Veier til teknologi- og ingeniørfag


Veier til teknologi- og ingeniørfag

Det er mange dører som åpner for et teknologi- eller ingeniørstudium. Nøkkelen er fordypning i fysikk og matematikk eller annen relevant kompetanse fra videregående skole.


(KRYSSPUBLISERT)Tresemesters studieordning (TRES)


Tresemesters studieordning (TRES)

Tresemesterordningen TRES er et opplegg for deg som har generell studiekompetanse og vil gå bachelor i ingeniørfag, men mangler fordypning i matematikk og fysikk (FYS1 og R1+R2).

Ordningen gjelder for 3-årige ingeniørutdanninger ved Gjøvik* og Ålesund.

*I Gjøvik tilbys TRES ved følgende ingeniørutdanninger: Byggingeniør, maskiningeniør, geomatikkingeniør, elektroingeniør og fornybar energi.

Det første studieåret består av tre semestre: et sommersemester før 1. studieår, høstsemesteret og vårsemesteret. Fra og med vårsemesteret skal tresemesterstudentene være à jour med øvrige ingeniørstudenter. Samlet studietid utgjør tre år pluss ett sommersemester før 1. studieår.

Opptakskrav og poengberegning

Ett av følgende opptakskrav dokumenteres:

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere) eller nyere godkjent teknisk fagskole etter lov om fagskoleutdanning

Søkerne rangeres etter bestemmelsene gitt i forskrift om opptak til høyere utdanning: Det blir gitt alderspoeng og tilleggspoeng for dokumentert folkehøyskole/militærtjeneste/høyere utdanning. Dokumentasjonen må være lastet opp innen søknadsfristen.

Søkere kan få betinget tilbud, gitt at de fullfører generell studiekompetanse innen frist for semesterregistrering.

Gjøvik:

 • Oppstart: tirsdag 2. juni 2020 kl 9 (delvis/helt nettbasert med digitalt oppmøtekrav).
 • Obligatorisk midtveisprøve 17. juli.
 • Avsluttende eksamen mandag 10. august. 

Nettbasert

De første ukene blir rent nettbaserte. Hvordan det blir i resten av kurset er avhengig av korona-situasjonen.

Det er opprettet en Facebook-gruppe, Sommerkurs Gjøvik (student) 2020, der vi legger ut fortløpende info om sommerkurset, samt noe faglig info slik at studenter kan forberede seg litt før kursstart.

Emner

Forkurset i matematikk (10 ukers varighet) starter i begynnelsen av juni. 

Krav for å kunne gå opp til den avsluttende prøven i sommerkurset:

 • Minst 80% frammøte
 • Delta på minst 80% av ukeprøver
 • Obligatorisk midtveisprøve. 

De ti ukene dekker i hovedsak R1 og R2 fra videregående skole.

I første høstsemester tar du fysikk parallelt med de andre ordinære emnene i studieplanen for ingeniørutdanning.
Kursmateriell

 • Oldervoll, Orskaug, Vaaje: SINUS Matematikk. Forkurs. Cappelen, ISBN 978 8202 509 057
 • Kompendium

Oppstart 2. juni - ettersending og gyldig fravær

 • Årets avgangselever fra videregående skole ettersender vitnemål 1. juli
 • Dersom søker fortsatt har undervisning eller eksamen i juni, på sin videregående skole, vil dokumentasjon på dette gjelde som gyldig fravær fra undervisningen på TRES.

Ålesund:

I første høstsemester tar du fysikk parallelt med de andre ordinære emnene i studieplanen for ingeniørutdanning.

Oppstart i Ålesund

Oppstart 2. juni
Midtveisprøve 3. juli
Eksamen 11. august

Kursmateriell

Oldervoll, Orskaug, Vaaje: SINUS Matematikk. Forkurs. Cappelen, ISBN 978 8202 509 057

Oldervoll, Orskaug, Vaaje: coSINUS Matematikk. Forkurs. Cappelen DAMM, ISBN 978 82 02 50907 1

Formelsamling i matematikk for videregående R1, R2. 

Kalkulator som ikke regner symbolsk

Passer og gradskive

 

Opptak med fagbrev (Y-VEI)


Opptak med fagbrev (Y-VEI)

Har du relevant fagbrev fra yrkesfaglig videregående skole og ett års relevant praksis, men mangler generell studiekompetanse, kan du søke om opptak til ingeniørutdanning etter Y-VEI modellen. Y-VEI ligner mye på tresemesterordningen i oppbygging, og er et intensivt studium.

Y-vei er et tilbud for 3-årige ingeniørutdanninger ved studiestedene Gjøvik* og Ålesund. I tillegg kan du søke opptak gjennom Y-veien til studieprogrammet nautikk i Ålesund.

*I Gjøvik tilbys Y-VEI ved følgende ingeniørutdanninger: Byggingeniør, maskiningeniør, geomatikkingeniør, elektroingeniør og fornybar energi.

Opptakskrav og poengberegning

Yrkesfaglig utdanning, relevant fagbrev og minst 12 måneders relevant praksis. Læretid i bedrift kan oppfylle praksiskravet, gitt at den er relevant.
 
Søkere rangeres først etter karakterpoeng fra VG1 og VG2. Videre gis det følgende tilleggspoeng:
 • 3 tilleggspoeng for «meget godt» på fag/svennebrev».
 • 2 tilleggspoeng til kvinnelige søkere til ingeniørutdanning og nautikk.
Søkere kan få betinget tilbud, gitt at de fullfører fagbrev innen frist for semesterregistrering.
 

Gjøvik:

Følgende emner kommer i tillegg til emnene som inngår i 1. år av ingeniørutdanningen: Kommunikasjon og norsk, 10 ukers forkurs i matematikk for TRES/Y-VEI og Forkurs i fysikk for TRES/Y-VEI.

 • Oppstart: tirsdag 2. juni 2020 kl. 09 (delvis/helt nettbasert med digitalt oppmøtekrav).

Forkurset i matematikk for TRES/YVEI varer i 10 uker før 1. studieår. Kurset for 2020 har oppstartsdato tirsdag 2. juni og avsluttes med en avsluttende eksamen mandag 10. august.

De ti ukene dekker i hovedsak R1 og R2 fra videregående skole.

Nettbasert

De første ukene blir rent nettbaserte. Hvordan det blir i resten av kurset er avhengig av korona-situasjonen.

Det er opprettet en Facebook-gruppe, Sommerkurs Gjøvik (student) 2020, der vi legger ut fortløpende info om sommerkurset, samt noe faglig info slik at studenter kan forberede seg litt før kursstart.

Krav for å kunne gå opp til den avsluttende prøven i sommerkurset:

 • Minst 80% frammøte
 • Delta på minst 80% av ukeprøver
 • Obligatorisk midtveisprøve 17. juli 

I første høstsemester tar du fysikk parallelt med de andre ordinære emnene i studieplanen for ingeniørutdanning. I andre semester tar du emnet Kommunikasjon og norsk i tillegg til de ordinære emnene.

Ålesund:

Matematikk for Y-veien i juni, med avsluttende eksamen i august. Unntaket er nautikk, som har et annet opplegg. Hvis du har matematikk R1 (evt. S1+S2, 2MX eller tilsvarende) fra før kan du velge et annet emne i bachelorgraden i nautikk, men dette bestemmes eventuelt etter ordinær studiestart i midten av august.

I første høstsemester tar du fysikk parallelt med de andre ordinære emnene i studieplanen for ingeniørutdanning. I andre semester tar du emnet Kommunikasjon og norsk i tillegg til de ordinære emnene. Du søker opptak til alternative veier til ingeniørutdanning (Tresemester og Y-VEI) gjennom NTNUs Søknadsweb innen 15. april.

Oppstart 2. juni
Midtveisprøve 3. juli
Eksamen 11. august

Se liste over relevante fagbrev for opptak til NTNU i Ålesund

Søknadsboks for alternative veier til ingeniørfag

Søk opptak

15. april. Du søker via NTNUs søknadsweb, søknadsskjemaet åpner ca 1. februar.

Søk opptak