Dataingeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Dataingeniør

– Studiets oppbygging

Studiets oppbygging

Datastudenter på Ciscolab


Normert studietid er 3 år (180 studiepoeng) og hvert år er delt i to semester på (30 studiepoeng). Studiet er tilpasset det nye digitale samfunnet. Vi har et godt samarbeid med bedrifter gjennom bacheloroppgaver. Det er også mulighet for å ta 7,5 studiepoeng praksis i en bedrift som valgemne i 5. semester.

Prosjektarbeid står sentralt i studiet, og du har muligheten til å samarbeide med lokalt næringsliv på siste del av bachelorstudiet i arbeidet med bacheloroppgaven. Det legges til rette for at studenter kan gjennomføre 5. semester ved en av våre samarbeidsinstitusjoner.

Første studieår får du grunnleggende kunnskaper ingeniørfaglig arbeid, matematikk, programmering og systemutvikling. Dette danner grunnlaget for videre fordyping innen en av våre studieretninger:

Studieretning Trondheim Gjøvik Ålesund
Systemutvikling      
Cybersikkerhet og programmering      
Applikasjonsutvikling      
 

I andre studieår lærer du om databaser, nettverk, operativsystemer, fysikk og statistikk. Du lærer å utvikle brukervennlige og sikre IT-systemer som kan brukes i arbeidslivet.

Det siste studieåret består høstsemesteret av bare valgemner. Dette gir muligheter for ønsket faglig fordypning eller å ta dette semesteret ved et utenlandsk studiested. Studiet avsluttes med bachelorprosjektet i siste semester som ofte utføres med en ekstern bedrift som oppdragsgiver.
 

Informasjonens gyldighet ID: 1292649801

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

Studieplan for bachelor i ingeniørfag, data