Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Dataingeniør

– Videre studier

Studiet gir spesielt gode valgmuligheter for videre studier på masternivå, for eksempel Master in Information Security og Master in Applied Computer Science.

Senere kan du også gå videre på PhD in Information Security og Computer Science ved NTNU Gjøvik. I tillegg til dette kvalifiserer du til en rekke masterstudier i inn- og utland.


Masterstudier på NTNU

Ved å ta tilleggsfag kan du også kvalifisere for Master i internasjonal business og markedsføring/Siviløkonom i Ålesund. Da kan også andre masterprogram på NTNU være aktuelle for deg.