Dataingeniør

Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Dataingeniør

– Videre studier

Studiet gir spesielt gode valgmuligheter for videre studier på masternivå, for eksempel Master in Information Security og Master in Applied Computer Science.

Senere kan du også gå videre på PhD in Information Security og Computer Science ved NTNU Gjøvik. I tillegg til dette kvalifiserer du til en rekke masterstudier i inn- og utland.

Masterstudier ved NTNU ( krysspublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.