Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Dataingeniør

– Studiets oppbygging

I løpet av de to første årene legges det et solid fundament i datateknikk med hovedvekt på programmering, samt ingeniørfaglige emner som matematikk, fysikk, kjemi, statistikk og økonomi. Det tredje året star du relativt fritt til å velge retning, men uansett hvordan du velger vil du fordype deg i samspillet mellom datateknikk og de teknisk-naturvitenskapelige anvendelsene.

Prosjektarbeid står sentralt som arbeidsform gjennom studiet, og studiet avsluttes med et større prosjekt i siste semester (bacheloroppgaven) der du får bruk for en stor del av kompetansen du har opparbeidet deg gjennom studiet. Det avsluttende prosjektet gjennomføres på oppdrag for en bedrift eller en offentlig institusjon.

NTNU i Gjøvik tilbyr deg gode arbeidsforhold med et stort antall moderne laboratorier, auditorier, grupperom og undervisningsrom tilpasset behovene i de enkelte emner. Du vil møte engasjerte forelesere i et kompetent fagmiljø. Informatikkmiljøet hos oss er opptatt av å drive god undervisning. Utover i studiet involveres du gjerne i forskningsaktiviteter i regi av professorene ved instituttet.

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

For detaljert plan, se studieplan for:

Emnetabeller

Første semester

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IMT1002 Introduksjon til ingeniørfag – data 10
IMT1031 Grunnleggende programmering 10
REA1141 Matematikk 1 10

 

Andre semester

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IMT1082 Objekt-orientert programmering 10
IMT2243 Systemutvikling 10
REA2091 Matematikk 2 for data 10

Tredje semester

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IMT1082 Algoritmiske metoder 10
IMT2571 Datamodellering og databasesystemer 10
REA2101 Fysikk og kjemi 10

 

Fjerde semester

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IMT3881 Vitenskapelig programmering 10
IMT2282 Operativsystemer 10
SMF2251 Statistikk og økonomi 10

Se studieplanen for mer detaljert informasjon om emner i 3. studieår, samt valgemner.