Dataingeniør

Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Dataingeniør

– Studiets oppbygging

I løpet av de to første årene legges det et solid fundament i datateknikk med hovedvekt på programmering, samt ingeniørfaglige emner som matematikk, fysikk, kjemi, statistikk og økonomi. Det tredje året star du relativt fritt til å velge retning, men uansett hvordan du velger vil du fordype deg i samspillet mellom datateknikk og de teknisk-naturvitenskapelige anvendelsene.

Prosjektarbeid står sentralt som arbeidsform gjennom studiet, og studiet avsluttes med et større prosjekt i siste semester (bacheloroppgaven) der du får bruk for en stor del av kompetansen du har opparbeidet deg gjennom studiet. Det avsluttende prosjektet gjennomføres på oppdrag for en bedrift eller en offentlig institusjon.

NTNU i Gjøvik tilbyr deg gode arbeidsforhold med et stort antall moderne laboratorier, auditorier, grupperom og undervisningsrom tilpasset behovene i de enkelte emner. Du vil møte engasjerte forelesere i et kompetent fagmiljø. Informatikkmiljøet hos oss er opptatt av å drive god undervisning. Utover i studiet involveres du gjerne i forskningsaktiviteter i regi av professorene ved instituttet.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan