Dataingeniør

Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Dataingeniør

– Studentintervjuer

Ressurspublisering

Liker undervisningsopplegget i Australia bedre


Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Liker undervisningsopplegget i Australia bedre


Navn: Amund Johansen
Studieprogram: Dataingeniør, Gjøvik
Utvekslingssted: Brisbane,...

Fordommene dine stemmer ikke


Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Fordommene dine stemmer ikke


Navn: Kaja Hannestad
Studieprogram: Dataingeniør, Gjøvik
Utvekslingssted: Cern, 2018

Er på ett års...

Du kan leve som en konge på studentbudsjett


Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Du kan leve som en konge på studentbudsjett


Navn: Ruben Isaksen Cheung
Studieprogram: Dataingeniør, Gjøvik
Utvekslingssted: Hong Kong,...

Stortrivdes blant aktive vulkaner og varme mennesker


Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Stortrivdes blant aktive vulkaner og varme mennesker


Navn: Karoline Wissløff Rud
Studieprogram: Dataingeniør, Gjøvik
Utvekslingssted:...

Studentintervju

Les også intervju med tidligere dataingeniørstudent Tobias Lønnerud Madsen på studenttorget.no:

I studietiden utviklet han en app som leser timeplaner, det gjorde ham til en knallsterk kandidat på jobbmarkedet etter endt studietid.