Dataingeniør

Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Dataingeniør

– Om dataingeniør

Studiets innhold følger "Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning" og "Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning". Disse gir begge veletablerte, klart definerte, aktuelle og fremtidsrettede rammer for faglig innhold. Du vil oppleve gode muligheter for overgang til videre studier, samt et studium og studiested som er kjent for bedrifter og virksomheter ved rekruttering av ansatte.

Hovedfokuset i studiet er på programmering, men det dekker også hele spekteret fra tekniske til anvendelsesorienterte datafag. Studiet kvalifiserer til opptak ved IT-relaterte masterstudier (blant annet Master in Applied Computer Science og Master i informasjonssikkerhet ved NTNU i Gjøvik). Enkelte masterutdanninger vil ha særskilte krav til det faglige innholdet i bachelorutdanningen, eksempelvis må studenter som planlegger videre studier med sivilingeniørutdanning/master i teknologi ha bestått REA3011 Matematikk 3 eller tilsvarende. Utdanningen følger i stor grad internasjonale maler for treårig laveregrads datautdanninger. Dette gjør studiet godt tilrettelagt for overgang til utenlandske mastergradsstudier innen informatikk.

Godt å vite

Godt å vite

Studentene ved IT-fag ved NTNU i Gjøvik har egen linjeforening, Login. Linjeforeningen arrangerer karrieredager, som et bindeledd mellom studier og arbeidsliv, gjesteforelesninger og sosiale tilstelninger.

Studentintervju

Studentintervju

– Noen ganger fokuserer man for mye på den første jobben sin i stedet for jobbene man skal ha resten av livet.

Les intervju med tidligere dataingeniørstudent Fredrik Kjølstad.