Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Dataingeniør

NB! Dette studiet legges ned og blir erstattet av et nytt dataingeniørstudie fra og med studieåret 2019/2020.


Om dataingeniør

Dette er en utdanning som kombinerer det beste fra de spesialiserte informatikkutdanningene og de tradisjonelle ingeniørutdanningene. Utdanningen gir et godt grunnlag i datateknikk, matematikk og teknisk-naturvitenskapelige fag, samt varig og verdifull kompetanse om hvordan datateknikk kan benyttes. En dataingeniør vil fungere som brobygger mellom informatikere, teknologer og ledere i både næringsliv og offentlig forvaltning.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Du søker opptak via Samordna Opptak

Poenggrenser 2018/2019

  • Førstegangsvitnemål – 47 poeng
  • Ordinær kvote – 47,1 poeng

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer deg til karrieremuligheter innen privat og offentlig sektor. Aktuelle arbeidsoppgaver vil være systemutvikling, programmering og systemadministrasjon.


Studiets oppbygging

Studiet er en 3-årig utdanning (180 studiepoeng) der du etter fullført utdanning tildeles graden Bachelor i ingeniørfag - data. 


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.

 

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag
Studieprogramkode: BIDAT
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 004

Sted: Gjøvik

Institutt for datateknologi og informatikk, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Studieprogrammet vil ikke ha flere opptak.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak