Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Dataingeniør

– Alternative veier til teknologi- og ingeniørfag


Veier til teknologi- og ingeniørfag

Det er mange dører som åpner for et teknologi- eller ingeniørstudium. Nøkkelen er fordypning i fysikk og matematikk eller annen relevant kompetanse fra videregående skole.Tresemesters studieordning (TRES)

Tresemesterordningen TRES er et opplegg for deg som har generell studiekompetanse og vil gå bachelor i ingeniørfag, men mangler fordypning i matematikk og fysikk (FYS1 og R1+R2).

Ordningen gjelder for 3-årige ingeniørutdanninger ved Gjøvik og Ålesund.

Det første studieåret består av tre semestre, sommeren før 1. studieår, høstsemesteret og et utvidet vårsemester. Fra og med 2. studieår skal tresemesterstudentene være à jour med øvrige ingeniørstudenter. Samlet studietid utgjør tre år pluss ett sommersemester før 1. studieår.

Opptakskrav og poengberegning

Ett av følgende opptakskrav dokumenteres:

  • Generell studiekompetanse
  • Fullført og bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere) eller nyere godkjent teknisk fagskole etter lov om fagskoleutdanning

Søkerne rangeres etter bestemmelsene gitt i forskrift om opptak til høyere utdanning: Det blir gitt alderspoeng og tilleggspoeng for dokumentert folkehøyskole/militærtjeneste/høyere utdanning. Dokumentasjonen må være lastet opp innen søknadsfristen.

Søkere kan få betinget tilbud, gitt at de fullfører generell studiekompetanse innen frist for semesterregistrering.

Gjøvik:

Emner

  • Sommerkurs i R1-matematikk
  • Forkurs i matematikk for TRES/Y-VEI
  • Forkurs i fysikk for TRES/Y-VEI.

R1-kurset (seks ukers varighet) starter i begynnelsen av juli/slutten av juni hvert år. De seks ukene dekker i hovedsak R1 fra videregående skole. R2 undervises parallelt med REA1141 Matematikk 1 i høstsemesteret.

Avsluttende prøve i R1 må være bestått for å kunne gå videre på tresemesterordningen. I vårsemesteret 1. studieår tar tresemesterstudentene fysikk tilsvarende Fysikk 1, i tillegg til de andre emnene på studiet.

Oppstart i Gjøvik

Sommerkurs i R1 2018 har oppstartsdato mandag 25.juni kl. 9 i 2/3 Eureka, og den avsluttende prøven blir fredag 3.aug. (konte mandag 13.aug). 

NB! Hvis du har fullført og bestått R1 fra før kan du søke fritak fra R1-kurset på Gjøvik i sommer. Bruk dette skjemaet: https://www.ntnu.no/studieavd/skjema/Soknad_fritak_emne_2016_2.pdf for å søke fritak, send til postmottak@gjovik.ntnu.no. Søknadene blir behandlet fortløpende slik at dere får svar før sommerkurset starter. Hvis du får innvilget fritak trenger du ikke møte til R1-kurset i sommer.

Ålesund:

I første høstsemester tar du fysikk parallelt med de andre ordinære emnene i studieplanen for ingeniørutdanning.

Oppstart i Ålesund

Du starter med matematikk for TRES 5. juni, med avsluttende eksamen i midten av august. 


Opptak med fagbrev (Y-VEI)

Har du relevant fagbrev fra yrkesfaglig videregående skole og ett års relevant praksis, men mangler generell studiekompetanse, kan du søke om opptak til ingeniørutdanning etter Y-VEI modellen. Y-VEI ligner mye på tresemesterordningen i oppbygging, og er et intensivt studium.

Y-vei er et tilbud for 3-årige ingeniørutdanninger ved studiestedene Gjøvik og Ålesund. I tillegg kan du søke opptak gjennom Y-veien til studieprogrammet nautikk i Ålesund.

Opptakskrav og poengberegning

Yrkesfaglig utdanning, relevant fagbrev og minst 12 måneders relevant praksis. Læretid i bedrift kan oppfylle praksiskravet, gitt at den er relevant.
 
Søkere rangeres først etter karakterpoeng fra VG1 og VG2. Videre gis det følgende tilleggspoeng:
  • 3 tilleggspoeng for «meget godt» på fag/svennebrev».
  • 2 tilleggspoeng til kvinnelige søkere til ingeniørutdanning og nautikk.
Søkere kan få betinget tilbud, gitt at de fullfører fagbrev innen frist for semesterregistrering.
 

Gjøvik:

Følgende emner kommer i tillegg til emnene som inngår i 1. år av ingeniørutdanningen: Kommunikasjon og norsk, Sommerkurs i R1-matematikk, Forkurs i matematikk for TRES/Y-VEI og Forkurs i fysikk for TRES/Y-VEI.

R1-kurset varer i seks uker før 1. studieår.

Sommerkurs i R1 2018 har oppstartsdato mandag 25.juni kl. 9 i 2/3 Eureka, og den avsluttende prøven blir fredag 3 .aug. (konte mandag 13.aug).

Studenter på bygg og maskin må i tillegg ha et grunnkurs med undervisning i matematikk to uker før R1-kurset, dette kurset er i uke 24 og 25, oppstart tirsdag 12.juni  kl. 9 i B210.

Avsluttende prøve i R1 må være bestått for å kunne gå videre på Y-VEI.

I første høstsemester tar du R2 parallelt med de andre ordinære emnene i studieplanen for ingeniørutdanning, samt at emnet kommunikasjon og norsk begynner midt i første semester og fortsetter til mai i andre semester. I andre semester tar du også fysikk i tillegg til de ordinære emnene.

Ålesund:

Du starter med matematikk for Y-veien 5. juni, med avsluttende eksamen i midten av august. Unntaket er nautikk, som starter 6. august. Hvis du har matematikk R1 (evt. S1+S2, 2MX eller tilsvarande) fra før kan du velge et annet emne i bachelorgraden i nautikk, men dette bestemmes eventuelt etter ordinær studiestart i midten av august.

I første høstsemester tar du fysikk parallelt med de andre ordinære emnene i studieplanen for ingeniørutdanning. I andre semester tar du emnet Kommunikasjon og norsk i tillegg til de ordinære emnene. Du søker opptak til alternative veier til ingeniørutdanning (Tresemester og Y-VEI) gjennom NTNUs Søknadsweb innen 15. april.

Se liste over relevante fagbrev for opptak til NTNU i Ålesund

Søk opptak

15. april. Du søker via NTNUs søknadsweb, søknadsskjemaet åpner ca 1. februar.

Søk opptak