Byggingeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Byggingeniør

– Videre studier

Byggingeniør

Kvinnelig studenter jobber med konstruksjonsprogram på pc

videre studier

Som ferdigutdannet byggingeniør er du kvalifisert for opptak til 2-årige masterstudier ved NTNU eller andre universiteter. Blant de mest populære masterprogrammene ved NTNU er:


Masterstudier ved NTNU ( krysspublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.