Byggingeniør (deltid)

Ingeniør / Bachelorprogram, 4-årig deltid, Gjøvik

Byggingeniør (deltid)

Byggingeniør deltid

Studenter i laboratoriet - jobber på trekonstruksjon

Byggingeniør - deltid

Om byggingeniør 

NTNU i Gjøvik tilbyr deltidsstudiet byggingeniør innen bærekraftig bygging som et nett- og samlingsbasert studiet over fire år.

Er du opptatt av miljøet og ønsker å bidra til at byggsektoren blir bærekraftig? 
Da er deltidsstudiet bærekraftig bygging noe for deg. 
På studiet får du kunnskap om hvordan de utfordringene byggebransjen står overfor kan møtes, knyttet til å bygge hus med miljøvennlige materialer, lite energiforbruk og som skal tåle et stadig tøffere klima. 


Søk opptak

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til deltidsstudiet byggingeniør innen bærekraftig bygging er generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk 1. Du søker om opptak via Samordna Opptak. 


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Byggingeniørene jobber med planlegging, prosjektering og bygging av hus, veier, vann og avløpssystemer over hele verden. Arbeidsdagen er variert, selvstendig og skapende. Du kan jobbe både i privat og offentlig virksomhet, slik som:

  • Bygg- og anleggsentreprenører
  • Arkitekt- og konsulentkontorer
  • Forsknings- og undervisningsinstitusjoner
  • Offentlige tekniske etater
  • Andre byggtekniske institusjoner

Studiets oppbygging

Studiets oppbygging

Det nettbaserte deltidsstudiet byggingeniør innen bærekraftig bygging er skreddersydd for deg som har yrkeserfaring fra byggfag, og ønsker mer utdanning. Studiet er organisert som en deltidsutdanning over fire år. Det tilsvarer en studieprogresjon på 75 % av det som forventes av en heltidsstudent.


Studieveiledning

Studieveiledning

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på epost: studier@iv.ntnu.no


Fakta

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, bygg
Studieprogramkode: BIBYG-F
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode (Samordna opptak):
194 067

Sted: Nett- og samlingsbasert.
Samlinger i Gjøvik, 

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Ansvarlig fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.