Byggingeniør (deltid)

Ingeniør / Bachelorprogram, 4-årig deltid, Gjøvik

Byggingeniør (deltid)

Byggingeniør deltid

Studenter i laboratoriet - jobber på trekonstruksjon

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Deltid
 • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Oppfriskningskurset i matematikk er et frivillig og gratis kurs over én uke som avholdes før den ordinære undervisningen begynner.

Kurset er først og fremst myntet på dem som ønsker en litt mykere start på semesteret. Kurset er ment å gi et bedre grunnlag for å gå løs på matematikkemnene ved NTNU.

Ikke obligatorisk, men verdt å vurdere.

Oppfriskningskurs 2020

Før immatrikulering og offisiell skolestart inviterer Jenteprosjektet Ada til velkomstdag for de nye jentene innen teknologiutdanningene. Her får du møte de andre jentene som skal gå i samme klasse som deg og du får informasjon om de ulike tilbudene til Jenteprosjektet Ada.

Denne dagen er et frivillig tilbud. Du går ikke glipp av noe faglig hvis du ikke kan være med. 

Velkomstdag for jenter 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart i august 2020.

Studieåret starter med immatrikulering – som er en felles oppstartsseremoni for alle nye studenter. Her blir det tale fra rektor, filmer fra campus, presentasjon av studentorganisasjoner og mye bra underholdning.

Selve seremonien blir digital. Følg med på nettsiden for immatrikulering for å se hvordan programmet blir.

Les mer om immatrikuleringen 2020 

Velkommen til byggingeniør

Studiet starter med en obligatorisk oppstart på NTNU i Gjøvik. Her får du viktig informasjon om studiet, og du møter de du skal studere sammen med, lærerne dine, studieveileder og faddere.

Forandringer kan forekomme. Oppmøtesteder på campus kommer senere.

Mandag 10. august

Tid Tema
kl. 10.00   Vel møtt! Ved studieprogramleder
kl. 11.00 Felles visning av immatrikulering ved rektor
kl. 11.30 Studentorganisasjon ønsker velkommen
kl. 12.00 Felles lunsj sammen med lærerne på studieprogrammet
kl. 13–15 Studieprogramvise opplegg

Tirsdag 11. august

Tid Tema
kl. 09.00   Instituttets faglige arbeid, Instituttleder Torbjørn Skogsrød
kl. 10.00 Innledning til Byggteknikk, Jan Steinar Egenes
kl. 11.00 Innledning til Ingeniørfaglig innføringsemne, Fred Johansen
kl. 13.00 Foredrag
kl. 14–15 Introduksjon til gruppearbeid

Onsdag 12. august

Tid Tema
kl. 09–14 Labdag, felles introduksjon
kl. 14–15 Oppsummering

Torsdag 13. august

Tid Tema
kl. 09.00 Studentrollen, forventninger
kl. 10.00 Bruk av digitale verktøy
kl. 11.00 Gruppearbeid
kl. 13.00 Foredrag
kl. 14–15 Gruppearbeid

Fredag 14. august

Eget arbeid

Praktisk informasjon og fadderuke

Praktisk informasjon og fadderuke

Studiestart og registrering

Hva må du ordne de første dagene.

Studieliv

Få oversikt over alt du kan gjøre som student i Gjøvik.

Studentsamskipnaden

Studensamskipnaden Sit er opptatt av å hjelpe deg til å trives som ny student. Trenger du noen å snakke med om store eller små utfordringer kan du kontakte Sit: radgiver.gjovik@sit.no eller studentprest anne.bolstad@ntnu.no. Sit tilbyr også gratis mestringskurs, og driver studenthybler, rådgivningstjeneste, helsetjeneste, barnehage m.m.

Buss/tog til og fra NTNU i Gjøvik

Parkering

Det er få parkeringsplasser på campus, det anbefales å gå, sykle eller bruke offentlig transport. Alle ansatte og studenter som ønsker å parkere på NTNU Gjøvik må registrere bilen sin i NTNUs bilnummerdatabase.

Kart over NTNU i Gjøvik

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Timeplaner

Din personlige timeplan blir tilgjengelig etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning» på studieprogramsiden. 

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klar til studiestart.

Pensum og bøker

Oversikten over alle publiserte digitale pensumlister finnes her. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Bøker kan du få kjøpt i bokhandelen Akademika på campus.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet. Har du behov tilrettelegging vil vi gjerne få kontakt med deg så så snart som mulig etter at du har fått opptak, slik at studietiden ved NTNU blir best mulig.

For tilrettelegging på campus Gjøvik, send en e-post til studier@gjovik.ntnu.no.
NB. Ikke send sensitiv informasjon i e-post, dette sender du til oss som vanlig brevpost.

Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU.

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Gjøvik. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

 Følg Fadderuka 2020 på Facebook for å få en løpende oppdatering om hva som skjer.

Det er obligatorisk oppmøte ved oppstart. Dersom du likevel ikke kan møte, må du registrere deg i dette skjemaet (skjemaet er aktivt fra 15. juli kl 9).

Byggingeniør - deltid

Om byggingeniør 

NTNU i Gjøvik tilbyr deltidsstudiet byggingeniør innen bærekraftig bygging som et nett- og samlingsbasert studiet over fire år.

Er du opptatt av miljøet og ønsker å bidra til at byggsektoren blir bærekraftig? 
Da er deltidsstudiet bærekraftig bygging noe for deg. På studiet får du kunnskap om hvordan de utfordringene byggebransjen står overfor kan møtes, knyttet til å bygge hus med miljøvennlige materialer, lite energiforbruk og som skal tåle et stadig tøffere klima. 


Søk opptak

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til deltidsstudiet byggingeniør innen bærekraftig bygging er generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk 1. Du søker om opptak via Samordna Opptak. 

Poenggrenser 2019

År Ordinær kvote Førstegangsvitnemål
2019 57,9 Alle

 


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Byggingeniørene jobber med planlegging, prosjektering og bygging av hus, veier, vann og avløpssystemer over hele verden. Arbeidsdagen er variert, selvstendig og skapende. Du kan jobbe både i privat og offentlig virksomhet, slik som:

 • Bygg- og anleggsentreprenører
 • Arkitekt- og konsulentkontorer
 • Forsknings- og undervisningsinstitusjoner
 • Offentlige tekniske etater
 • Andre byggtekniske institusjoner

Studiets oppbygging

Studiets oppbygging

Det nettbaserte deltidsstudiet byggingeniør innen bærekraftig bygging er skreddersydd for deg som har yrkeserfaring fra byggfag, og ønsker mer utdanning. Studiet er organisert som en deltidsutdanning over fire år. Det tilsvarer en studieprogresjon på 75 % av det som forventes av en heltidsstudent.


Studieveiledning

Studieveiledning

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på epost: studier@iv.ntnu.no


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Bachelor
 • Studieprogram: Bachelor i ingeniørfag - Bygg- Nettbasert
 • Varighet: Deltid
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194067
 • Poenggrense: 2019: 57,9
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019: Alle
 • Ansvarlig: Institutt for vareproduksjon og byggteknikk
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Nett- og samlingsbasert. Samlinger i Gjøvik
 • Studiested: Campus Gjøvik, Gjøvik

Krysspublisert FB-gruppe for søkere i Gjøvik

Søkt om studieplass?

Få informasjon og nyttige tips i Facebook-gruppen for søkere til Gjøvik 2020.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

Byggbransjen er Norges nest største bransje og har stor innvirkning på klima og miljø. Med fordypning i bærekraftig bygging lærer du å bygge hus som trenger minimalt med oppvarming og å benytte utslippsfrie matrialer

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.