Byggingeniør (deltid)

Bachelorprogram / Ingeniør 4-årig deltid, Gjøvik

Byggingeniør (deltid)

– Studiets oppbygging

Studiets oppbygging

Studiets oppbygging

Det nettbaserte deltidsstudiet byggingeniør innen bærekraftig bygging er skreddersydd for deg som har yrkeserfaring fra byggfag, og ønsker mer utdanning. Studiet er organisert som en deltidsutdanning over fire år. Det tilsvarer en studieprogresjon på
75 % av det som forventes av en heltidsstudent. Det faglige innholdet i studiet og eksamenene er de samme som for studenter som tar studiet på heltid. Skriftlig eksamen gjennomføres som hovedregel på Gjøvik og studiet fører til graden "Bachelor i ingeniørfag bygg".

Du kommuniserer med lærerne og de andre studentene på studiet på en nettbasert læringplatform, hvor du mottar forelesninger og veiledning. Mange av forelesningene blir strømmet eller er på video. Obligatoriske abeidskrav i studiet, slik som laboratoriearbeid, vil foregå under samlinger på campus. Foruten oppstartsamlingen vil det vanligvis være en samling per semester.

Ved studiestart vil du få detaljert informasjon om framdriftsplan, obligatoriske arbeidskrav, tidspunkter for veiledning, eventuelle samlinger og hvordan forelesningene skal foregå. 

Studieplan og emnebeskrivelser

Studieplan og emnebeskrivelser

Studieplanen finner du her (pdf). Informasjonen er gyldig for studieåret 2019-2020.

Fullstendig studieplan med emnebeskrivelser legges ut i tabellen under i løpet av sommeren.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan