Byggingeniør

Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Byggingeniør

– Videre studier

Som ferdigutdannet byggingeniør er du kvalifisert for opptak til Master i bygg- og miljøteknikk studieretning Digitale byggeprosesser og Master in ­Sustainable Manufacturing her ved NTNU i Gjøvik, samt andre masterstudier i inn- og utland.

Masterstudier ved NTNU ( krysspublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.