Byggingeniør

Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Byggingeniør

– Om byggingeniør

Den tydeligste og mest synlige utviklingen i bygg- og anleggsnæringen har over tid vært knyttet til byggeprosesser og byggematerialer. Det har vært en utvikling de siste årene i retning av økt bruk av IT-systemer til prosjektering, koordinering i byggeplanleggingen, og logistikk.

Studenter med instrument

Samtidig står næringen overfor utfordringer knyttet til reduksjon av feil og mangler i bygg, og økt fokus på
miljø og energibruk. Gjennom studiet vil du få mer innsikt i disse utfordringene, og utvikle kompetanse som bidrar til forståelse og problemløsning.

Byggingeniørutdanningen ved NTNU Gjøvik tilbyr to studieretninger:

  • Studieretning konstruksjonsteknikk
  • Studieretning anleggsteknikk

Valg av studieretning gjøres innen 1. februar i 2. semester. Felles for begge studieretninger er at det legges vekt på følgende profilområder som skal bidra til å utvikle den kompetansen som etterspørres av næringen:

  • Bærekraft
  • Tre som bygningsmateriale
  • Kommunikasjon

Studentene får et bredt og oppdatert byggteknisk grunnlag, i tillegg til  spesialisering innen studieretningene.

Hvorfor velge dette studiet

Profilområdene bærekraft, tre som bygningsmateriale og digital kommunikasjon bidrar til å utvikle etterspurt kompetanse. Du kan fordype deg innen konstruksjonsfag, dvs. beregning av betong-, stål- og trekonstruksjoner, hovedsakelig hus med forskjellige størrelser og funksjoner, men også broer og andre byggverk.

Studenter i laboratorium med trekonstruksjon

Studiet gir også muligheter for deg som er interessert i å arbeide på eller i tilknytning til byggeplasser. For å kunne håndtere ulike roller og oppgaver i byggesaker, trengs både god teoretisk kompetanse og evnen til å samarbeide.

Du får et bredt og oppdatert byggteknisk grunnlag, med gode basiskunnskaper i tekniske fag, slik at du skal få et best mulig fundament å arbeide videre på. Studiene integrerer teori og praksis gjennom samarbeid med næringslivet og laboratorieøvelser.

Godt å vite

Godt å vite

Studentene ved teknologi- og ingeniørfag ved NTNU i Gjøvik har en egen linjeforening, Ing:a som arrangerer karrieredager, som et bindeledd mellom studier og arbeidsliv, gjesteforelesninger og sosiale tilstelninger.