Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Geologi

– Utenlandsopphold

Studenter som velger studieretning Arktisk Geolog  må ta de to siste semestrene ved Universitetssentret på Svalbard.

Utvekslingsordning

Det anbefales ikke at studenter tar utenlandsopphold i bachelorstudiet. I spesielle tilfeller kan det tillates utenlandsopphold i bachelorstudiet i geologi, men det vanligste er at studentene kan ta deler av masterstudiet — etter endt bachelorstudium — ved et utenlandsk universitet eller en høgskole.

Reisemålene blir mer og mer eksotiske. For tiden er det USA og Australia som er mest i vinden, men også reisemål som Brasil, Nepal, Japan,Sør-Afrika, Nederland, Italia, Spania, Tyskland og England er populære.