Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Geologi

– Jobbmuligheter

Ut i feltet - BarrierekryssjiktGeologene utgjør en viktig yrkesgruppe innen en rekke nærings- og samfunnsområder. Her kan nevnes påvisning og utnytting av mineralske råstoffer (olje og gass, grunnvann, malmer, mineraler, naturstein, aggregatmaterialer), miljømessig forsvarlig forvaltning av naturressursene, gjenbruk, arealplanlegging, anvendelse av berggrunnen til konstruksjonsformål (tunneler, fjellhaller, deponier), forebygging av naturkatastrofer osv.

Tverrfaglighet

Dagens forskning og yrkesliv preges sterkt av tverrfaglighet. Geologene har den nødvendige kunnskap og bakgrunn som skal til for å kunne samarbeide med spesialister fra andre fagområder for sammen å løse viktige oppgaver for samfunnet.

Relevante arbeidsplasser

Relevante arbeidsplasser er blant annet Norges geologiske undersøkelse, Statens Vegvesen, bergindustrien, oljeindustrien. anleggsbransjen, universiteter og høgskoler og kommunale/fylkeskommunale institusjoner.

Videre studier

Dersom du ønsker å arbeide som geolog, anbefales det at du etter avlagt bachelorgrad fortsetter med et masterstudium i geologi.


Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Finn oppgaver, praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet om tema til oppgaver, praksisplasser, sommerjobber, del- og heltidsjobber.

Som NTNU-student kan du også bli benyttet  til idé- og forretningsutvikling.


REALiTeten

Står støtt

– i steintøft yrke

Ingjerd stryker hånda over en hvit, glatt overflate. Hun er ressursgeolog, og har spesialisert seg på marmor. I dag forsker hun på hvordan denne steintypen kan utnyttes bedre i papirindustrien. Ingjerd tok en mastergrad i geologi ved NTNU i Trondheim, og fikk seg en spennende jobb som ressursgeolog allerede et halvt år før hun var ferdig med studiene. Les mer om Ingjerd og hennes steintøffe yrke...