Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Geologi

– Feltundervisning og ekskursjoner

Geologistudier ved NTNU benytter i stor grad feltundervisning og ekskursjoner i undervisningen. Dette er en nyttig og interessant måte å lære om naturen og om de geologiske prosessene, og er svært populær blant studentene.

I de geologiske grunnfagene har vi undervisning og feltstudier i første rekke i Trøndelag. I de videregående fagene har vi feltundervisning i vidt forskjellige områder, for eksempel i Oslofeltet, i Finmark, på Svalbard, i England og i Spania.

I de mer ingeniørmessige fagene og teknologifagene har vi også feltstudier og ekskursjoner, det er en like viktig del av undervisningen som for de geologiske fagene. Det omfatter fag i ingeniørgeologi, mineralproduksjon og i miljø.

Her legges feltundervisningen og ekskursjonene opp slik at studentene får besøke aktuelle anlegg, eller utvalgte områder av interesse for studiene. Dette varierer fra år til år for å gjøre studiene så aktuelle som mulig. Det kan omfatte studiebesøk i store og små industribedrifter, eller tunnel og anleggsprosjekter som er i gang, så vel som naturområder som krever spesielle tiltak med hensyn på miljø.

Feltundervisning

Følgende geologiemner har obligatorisk feltundervisning:

fantastisk landskap

klasse med hardhats

på ekskursjon