Geomatikk

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Geomatikk

– Videre studier

Du er kvalifisert til å starte på masterstudier i inn- og utland.

Masterstudier ved NTNU ( krysspublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.