Geomatikk

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Geomatikk

– Om geomatikk

Nøyaktig posisjonsbestemmelse, kartlegging og avanserte 2D/3D-modeller for planlegging og visualisering, benyttes blant annet innen bygg og anlegg, bil-, skips- og flynavigasjon, offentlige etater, og overvåkning av miljø og ressurser via satellittbilder. Kan du tenke deg en utdanning som kombinerer informasjonsteknologi med kart, GPS, landmåling og geografi?

Er du interessert i kart, geografi, 3D, web, og moderne teknologi og informasjonsforvaltning? Hver enkelt av oss har i mange situasjoner behov for ulike typer geografisk informasjon og stedfesting, ikke bare som papirkart, men i økende grad gjennom internett og forskjellige mobile enheter. Undervisningen tar utgangspunkt i samfunnets ønsker og behov og opplegget kjøres i samarbeid med offentlige og private fagmiljøer.

Student øver på landmåling

Geografisk informasjon

Kommuner og statlige etater trenger geografisk informasjon for å planlegge utviklingen i samfunnet og til å drifte mange tjenester. Eksempler på dette er lokalisering av sykehus, skoler, boligfelt, eiendommer, teknisk infrastruktur (vei, vann, avløp, strøm osv.), rekreasjonsområder og naturvernområder. Ambulansetjenesten og brannvesenet er helt avhengig av oppdatert geografisk informasjon for å finne raskt fram ved en utrykning.

Ved bygge- og anleggsprosjekter må ulike utbyggingsalternativer visualiseres på kart og i 3-dimensjonale modeller. Hvilken plassering blir best? Hva blir billigst, hvor mye skal graves ut og hvor mye fjell må sprenges bort? I forbindelse med byggeprosjekter trengs landmålere eller geomatikere som også kan bruke moderne måleutsyr for oppmåling og masseberegning.

Tre studenter stiller inn landmåling

Godt å vite

Godt å vite

Studentene ved teknologi- og ingeniørfag ved NTNU i Gjøvik har en egen linjeforening, Ing:a som arrangerer karrieredager, som et bindeledd mellom studier og arbeidsliv, gjesteforelesninger og sosiale tilstelninger.