Studieplan og studiehåndbok

Studieplan og studiehåndbok

For mer informasjon om dette studieprogrammet, se studieplan for fysikk, eller studiehåndbok for realfagene ved NTNU.

Fysikk

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Fysikk

– Studiets oppbygning

Realfagsstudiene ved NTNU er lagt opp slik at du hvert semester normalt tar fire emner, hvert på 7,5 studiepoeng. Det første studieåret tar du to obligatoriske fysikkemner, fem emner i matematikk samt et grunnkurs i informasjonsteknologi. Matematikken kommer tidlig i studiet fordi dette er det viktigste redskapsfaget i fysikkstudiet.

Bachelorstudiet i fysikk er ikke delt opp i studieretninger, men det siste året står du veldig fritt til å velge emner. For å oppnå en bachelorgrad med hovedprofil i fysikk, er det viktigste kravet at fysikkemnene utgjør minst 80 studiepoeng. 

Solid fundament for videre læring

Fysikk er et naturvitenskapelig basisfag, som danner et solid fundament for livslang læring. Bachelorstudiet gir deg grunnleggende kunnskaper i matematikk og hovedområdene i fysikk: mekanikk, elektromagnetisme, bølgefysikk, termisk fysikk og ikke minst kvantefysikk, som står sentralt i store deler av den moderne fysikken. Her tilegner du deg både teoretiske og eksperimentelle teknikker og ferdigheter. 

Den store valgfriheten i bachelorstudiet kan du bruke til å velge flere emner i fysikk, men også i støttefag som matematikk og datateknikk. Dette gir deg mulighet for å legge et best mulig grunnlag for videre spesialisering innenfor et av de mange spennende områdene i dagens fysikk. Hos oss kan du spesialisere deg innenfor:

  • Astrofysikk
  • Biofysikk
  • Energi- og miljøfysikk
  • Materialfysikk
  • Medisinsk fysikk
  • Målefysikk
  • Nanoteknologi
  • Partikkelfysikk
  • Optikk
  • Teoretisk fysikk

Spesialiseringen foregår hovedsakelig i masterstudiet i fysikk. Med bachelorgrad i fysikk er du kvalifisert til NTNUs masterprogram i fysikk: MSc in Physics.


studyprogramme-planner-portlet

Studieplan