Fysikk

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Fysikk

– Om studieprogrammet

Fysikk er grunnlaget for store deler av den teknologiske hverdagen, og for forståelsen av naturen. Tiden det tar fra en idé blir unnfanget i fysikk til den kommer til teknologisk anvendelse blir stadig kortere.

 

Fysikk er også grunnleggende for vårt teknologibaserte livHva er fysikk?

Ingenting er for lite og ingenting for stort i fysikkens verden. Spørsmål knyttet til universets innerste og ytterste hemmeligheter, er en del av dette fagområdet. Det samme gjelder hvordan for eksempel prosesser i menneskekroppen og utviklingen av morgendagens klima styres av fysiske lover. Faget dekker svært mange områder, fra elementærpartikler til kosmologi, og fra biofysikk på cellenivå til utvikling av oljeteknologi, klimamodeller og ny forståelse innenfor materialfysikk og nanoteknologi.

 

Studer fysikk

Fysikk er et naturvitenskapelig fag som danner et solid fundament for livslang læring. Fysikere utvikler modeller for de systemene eller fenomenene som studeres, og sammenligner resultatene fra modeller med eksperimenter. Matematikk er fysikkens språk. Studiet egner seg for deg som er nysgjerrig på grunnleggende naturfenomener; fra mikrokosmos til verdensrommet, og for deg som har interesse for utvikling av ny teknologi eller for å forstå grunnleggende naturfenomener, som for eksempel klimautviklingen. I løpet av fysikkstudiene får studenter også jobbe med praktiske oppgaver i laboratoriene.

07 apr 2017