Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Fysikk

– Studiemiljø

Bilde av linjeforeningskontoret til Delta

Studiemiljø

– En ny hverdag

Studiet foregår i Realfagbygget ved NTNU. Her vil du møte et rikt og allsidig studiemiljø, moderne auditorier og laboratorier, og god tilgang på lesesaler, grupperom og datasaler som gir gode arbeidsforhold. I dette bygget finner du både realfagsstudenter og sivilingeniørstudenter, som alle drar nytte av et samlet tilbud som er nokså enestående i dette landet.

Når du starter på bachelorprogram fysikk, vil du møte et fastlagt studieopplegg det første året, men du må selv lære deg å organisere din egen studiehverdag. Nesten all undervisning foregår sammen med studenter fra andre studieprogrammer. Bachelorstudenter i fysikk disponerer egne lokaler i Realfagbygget. Her har du muligheten til å drive aktiviteter etter eget ønske, om det er faglig eller sosialt. 

Bachelorprogram fysikk legger opp til at du tar fire emner hvert semester, i likhet med sivilingeniørutdanning fysikk og matematikk. Disse to studiene er antakelig de mest krevende fysikkstudiene i Norge, og du må være forberedt på at det kreves en jevn og god arbeidsinnsats gjennom hele studieåret.

Tar du denne utfordringen, så er Trondheim til gjengjeld en by med et rikt og unikt studentmiljø.

 

Linjeforeningen Delta

Realfagstudentene som går på bachelorprogram i fysikk er tilknyttet Linjeforeningen Delta. Dette er en egen linjeforening for realfagstudiene i matematikk og fysikk.

Delta har både faglige og sosiale arrangementer gjennom hele året, fra bedriftspresentasjoner til Åretur og immatrikuleringsball. Hele studentperioden får en pangstart med en legendarisk fadderperiode. Den er til for å gi alle nye studenter i Delta en varm velkomst, samt hjelp til å bli kjent med både universitetet og medstudenter.

Delta har, sammen med de andre realfagsforeningene på NTNU, et samlingslokale på Moholt studentby kalt realfagskjellern. Der arrangeres fester som er frie for alle, og er en viktig del av det gode studentmiljøet ved NTNU.


Film

– Fakultet for naturvitenskap og teknologi ved NTNU i Trondheim

Studiebyen Trondheim

Trondheim har flere ganger blitt kåret til Norges beste studentby. En av grunnene til dette er de flere titalls studentorganisasjonene som finnes. Disse er med på å bidra til en variert og spennende studietilværelse.

Samfundet, UKA , ISFIT, Tekna og NTNUI er alle eksempler på samlesteder for engasjement, læring og trivsel. Her får de studenter som ønsker det også nyttig organisasjons- og arbeidserfaring.

 


 Godt sosialt miljø blant studentene ved bachelorprogram i fysikk ved NTNU


Sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

 Facebook  Facebook: NTNU neste stopp 

 Instagram: NTNUstudent

Funballz

Som en del av høstens fadderopplegg har flere av linjeforeningene på NT-fakultetet ved NTNU, bestemt seg for å arrangere funballz-turnering. Dette er et rusfritt arrangement som legger til rette for å bygge et sosialt samhold mellom studentene i spreke omgivelser.

Funballz, eller boblefotball som det også kalles, går ut på at man spiller fotball mens man har "kledd på" seg hver sin oppblåsbare boble. Dette ble innført  første gang for noen få år siden, og har siden blitt gjentatt årlig da det er svært populært. Årets fadderuker strekker seg fra 11. - 24. august, med immatrikulering tirsdag 12. august.