Fysikk

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Fysikk

– Videre studier - masterprogram
 
En bachelorgrad i fysikk gir grunnlag for å søke opptak på følgende 2-årige masterstudier på NT-fakultetet:
 
Med en bachelorgrad i fysikk kan du også være kvalifisert til opptak på andre masterstudier på NTNU. Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak til disse:
 

Andre masterstudier på NTNU kan også være aktuelle for deg. For en total oversikt, se oversikt over alle studieprogram. For spørsmål knyttet til andre masterprogram, ta direkte kontakt med ansvarlig fakultet eller institutt. (Det må søkes særskilt til alle 2-årige masterprogram gjennom NTNUs søknadsweb).