Fysikk

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Fysikk

– Jobbmuligheter

Fysikken danner grunnlaget for den forståelsen vi har av naturen, og for store deler av den teknologien som omgir oss i dag. Tiden det tar fra en idé blir unnfanget i fysikk til den kommer til teknologisk anvendelse blir stadig kortere.

Det viser seg at mange arbeidsgivere er meget godt fornøyd med å ansette fysikere fordi de er allsidige, og har god bakgrunn for å sette seg inn i spesialiserte områder. Fysikere får gjennom studiet god trening i å nærme seg nye problemstillinger på en analytisk og systematisk måte. Dette er en arbeidsmåte som er nyttig både innen forskning, i teknologiske bedrifter og i andre sammenhenger.

Fysikere er etterspurt i industrien, innenfor forskning, konsulentvirksomhet, offentlig forvaltning og undervisning. For å gi undervisningskompetanse må studiene suppleres med praktisk-pedagogisk utdanning. Arbeidsmarkedet for fysikere er for tiden godt.

For mange stillinger vil det kreves utdannelse på masternivå, og vi vil generelt anbefale at bachelorgraden suppleres med det internasjonale masterprogrammet MSc in Physics. Men en bachelorgrad i fysikk kan blant annet kvalifisere for jobber i næringsliv og offentlig forvaltning, og i skolen.

Karriereveiledning

Karriereveiledning

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.

NTNU Bridge kobler NTNU-studenter og arbeidslivet. Her finner du arbeidsgivere som søker studenter til prosjektoppgaver, masteroppgaver, praksisplasser, sommerjobber og del- og heltidsjobber.