Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Film- og videoproduksjon

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Bachelorstudiet i film- og videoproduksjon er et treårig studium som består av 180 studiepoeng (sp).

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FVP1010 Introduksjon til film- og videoproduksjon 15
FILM1101 Filmens historie 15
 
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FVP1001 Film- og videoproduksjon 1 15
FILM1102 Filmens teori og estetikk 15

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FVP2001 Film og videoproduksjon 2 15
HFO1002 Områdeemne: Innovasjon og entreprenørskap i praktisk-estetiske fag 7,5
EXPH0100 Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag 7,5
 
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FILM1103 Filmen i samfunnet 7,5
FILM1104 Nordisk film og fjernsyn 7,5
FILM2002 Fiksjon 15

 

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FVP2003 Idè og manusutvikling 7,5

FVP2004

Dokumentar 7,5
Valgfritt Valgfri del av studiet 15
 
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FVP2002 Film- og videoproduksjon 3 15
FILM2000 Bacheloroppgave 15

 

Thu, 20 Jun 2019 14:33:55 +0200