Film- og videoproduksjon

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Film- og videoproduksjon

Om bachelorstudiet

Mange tenker nok at alle kan lage film og video i dag. Aldri før har teknisk utstyr vært så tilgjengelig som nå, og mulighetene innenfor nettbasert publisering virker ubegrenset. Men skal man lykkes med å engasjere publikum så trengs det ikke bare tekniske ressurser, men også gode ideer og kunnskap om hvordan disse ideene kan realiseres på best mulig måte.

Studietilbudet i film- og videoproduksjon gir deg muligheter til å utvikle dine praktiske ferdigheter gjennom varierte undervisningsformer, jevnlige øvinger og teknisk opplæring på profesjonelt utstyr. Produksjon av eksamensfilmer står også sentralt i de praktisk rettede emnene, samtidig som kunnskapene dine også økes gjennom teoretisk rettet undervisning. Du lærer blant annet å anvende kunnskaper innen filmspråk, dramaturgi og sjanger i praktiske produksjoner.

Hva lærer du?

På dette treårige studiet lærer du om produksjon av både fiksjonsfilm og dokumentarfilm, og opparbeider deg et kunnskapsgrunnlag for senere yrkesutøvelse. Du får kunnskaper om aktuelle produksjonsprosesser innenfor film- og fjernsynsbransjen og lærer digital arbeidsflyt. Du får videre prøvd ut ulike fagfunksjoner i produksjonssammenhenger, samtidig som du veiledes og trenes i å reflektere over din egen faglige utøvelse. Du får kunnskaper som bygger oppunder produksjon av audiovisuelle uttrykk på selvstendige og kreative måter, og opparbeider deg samtidig erfaringer med gruppeprosesser.

Den praktisk rettede undervisningen dekker en rekke tema som manusskriving, dramaturgi, visualisering og foto, bruk av lyd og musikk, regi, klipp med mer. Samtidig får du også kunnskap om sentrale utviklingslinjer innen filmteori og filmhistorie, og får god forståelse for den kulturelle og samfunnsmessige betydningen som audiovisuelle uttrykk har i dag. Du lærer å tolke ulike medieuttrykk på selvstendige, analytiske og kritiske måter, og trenes i å formulere din forståelse av medieuttrykk og mediefenomener på selvstendige måter.

Hvorfor studere film- og videoproduksjon ved NTNU?

Studiet har et godt miljø, både faglig og sosialt, og du vil møte engasjerte undervisere og motiverte medstudenter. Studietilbudet kombinerer teori og praksis på unike måter og studenter får både tett oppfølging og grundige tilbakemeldinger på jevnlige øvingsoppgaver. Fagtilbudet er knyttet til et betydelig kontaktnett og i regionen er særlig Midtnorsk Filmsenter og NRK Sør-Trøndelag viktige samarbeidspartnere.

Trondheim er dessuten en trivelig by med mange gode tilbud for studenter.  

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i film- og videoproduksjon
Studieprogramkode: BFVPROD
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 646 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for kunst- og medievitenskap
Det humanistiske fakultet


 

Hvem underviser på film- og videoproduksjon?

Hvem underviser på film- og videoproduksjon?