Film- og videoproduksjon

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Film- og videoproduksjon

– Videre studier

Bachelorprogammet i film- og videoproduksjon gjør deg kvalifisert for å søke på flere toårige masterprogram. 

Du kan for eksempel søke deg til

Du kan også være faglig kvalifisert til andre masterprogram, slik som: