Film- og videoproduksjon

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Film- og videoproduksjon

Tre studenter sitter foran data og redigerer fiml

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

 

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

 

Vrimledag på Dragvoll

På grunn av korona er det foreløpig ikke bestemt om det blir noen vrimledag på Dragvoll i år, hvordan denne evt blir eller om det blir andre typer arrangementer som erstatter en Vrimledag i år.

Så snart det er avklart vil det komme informasjon her.

 

Orienteringsmøte tirsdag 11. august kl. 12.15 i TV-studio.

Det er obligatorisk oppmøte. Studenter som ikke gir beskjed om fravær kan miste plassen sin på studiet.
 

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Studiets tilhørighet

Film - og videoproduksjon hører til Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU campus Dragvoll.

Her finner du kontaktinformasjon til instituttet ditt: 

Institutt for kunst- og medievitenskap

 

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Informasjon om fadderuka 2020 kommer her så snart det er klart.

Se også linjeforeningen tilknyttet film- og videoproduksjon: 

Nettsiden til JumpCut

Facebooksiden til JumpCut

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere peroder eller gjennom hele studiet. Vi vil gjøre alt for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med deg så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietida ved NTNU blir best mulig.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig. 


Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Om studieprogrammet BFVPROD (forside)

Om bachelorprogram film- og videoproduksjon

Hvordan vil du engasjere publikum med din film? Dette praktisk-teoretiske studiet passer for deg som vil utfolde deg kreativt og som vil utvikle deg som audiovisuell forteller. Du får lære hvordan filmatiske virkemiddel brukes til å skape film- og videoproduksjoner som både kan være underholdende, provoserende, inspirerende, informerende, rørende og mye annet. Du lærer videre moderne produksjonsteknikk og om de sentrale prosessene fra du har en idé til du presenterer et ferdig sluttprodukt.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor film- og videoproduksjon er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad påstudieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Generelt sett er praktisk-teoretisk mediekompetanse etterspurt og den kompetanse fagtilbudet gir vil også være relevant innenfor en lang rekke andre yrkessammenhenger, som undervisningssektoren, informasjonsformidling og journalistikk.


Videre studier 

Bachelorgraden i film- og videoproduksjon gir grunnlag for å søke på flere masterprogram, blant annet hos oss. På vårt masterprogram i film- og videoproduksjon har du mulighet til å produsere langfilm som masteroppgave. 


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Programmet består i hovedsak av emner i filmvitenskap og film- og videoproduksjon, i tillegg til fellesemner og en liten valgfri del på 15 studiepoeng.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: IKM Hjelp
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3


Studiemiljø 

Film- og videoproduksjon har et lite og sammensveiset studiemiljø, med små klasser. Du vil få opplæring på moderne teknisk utstyr, og jobbe i våre egne lokaler for produksjon, lyd og redigering på instituttet. Undervisningen er obligatorisk og man får tett oppfølging av undervisere underveis.


Utenlandsopphold 

Du har mulighet for å dra på utveksling i løpet av studiet. Du kan i utgangspunktet reise hvor du vil i verden, men vi har spesielt gode og veletablerte avtaler med flere universiteter i California, USA. 


Læringsutbytte 

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet.  

 


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i film- og videoproduksjon
Studieprogramkode: BFVPROD
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 646 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for kunst- og medievitenskap
Det humanistiske fakultet