Filmvitenskap

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Filmvitenskap

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet BFV

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning BFV

Bachelorstudiet i filmvitenskap er et treårig studium som består av 180 studiepoeng (sp). Av dette utgjør fordypningen i filmvitenskap 105 studiepoeng.


1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FILM1100 Film og fortelling 15
FILM1101 Filmens historie 15

 

Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FILM1102 Filmens teori og estetikk 15
FILM1103 Filmen i samfunnet

7,5

FILM1104  Nordisk film og fjernsyn 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg

Fag 2: Årsstudium i annet fag. (Kan erstattes av utenlandsopphold eller fritt sammensatt år.)

60

 

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FILM2001 Dokumentar 15
Flere valg Områdeemne: HFO1001 Digitale endringer eller HFO1003 Mangfold og integrering: Transkulturelle dynamikker eller HFO1004 Menneskets tidsalder? 7,5
EXPH0100 Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag 7,5

 

Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FILM2002 Fiksjon 15
FILM2000 Bacheloroppgave  15

 

Studiehåndbok og pensum