Filmvitenskap

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Filmvitenskap

– Om studiet

Om bachelorstudiet

Hvilke filmer ville du ha valgt hvis du skulle sette sammen et program til en filmfestival? Og ville du ha valgt de samme filmene hvis du fikk bestemme tilbudet innenfor en ny strømmetjeneste? Det trengs en rekke kunnskaper når filmer skal formidles til publikum, enten det dreier seg om arrangering av filmfestivaler, anmeldelser av tv-serier, skriving av filmhistorie, formidling av filmer gjennom undervisning eller annet.

Bachelorstudiet i filmvitenskap gir deg viktige kunnskaper som blant annet kan brukes i slik filmformidling, og gir deg grunnleggende innsikt i og kritisk forståelse av de levende bildenes kulturelle og samfunnsmessige betydning. Du får kjennskap til filmvitenskap som forskningsfelt, og får blant annet kunnskaper om filmvitenskapens historie, tradisjon, egenart og samfunnsrelevans. Du lærer videre om de levende bildenes produksjons-, distribusjons- og visningspraksiser i Norge og internasjonalt.

Hva lærer du?

På dette studieprogrammet vil du møte varierte undervisningsformer og varierte eksamensformer. Gjennom skriftlige øvinger og muntlige presentasjoner lærer du å formidle filmfaglige resonnementer i både muntlig og skriftlig form.

Du lærer hvordan audiovisuelle uttrykk kan tolkes på selvstendige, analytiske og kritiske måter. Og du lærer hvordan de levende bildenes ulike uttrykksformer kan forstås i en kulturell så vel som industriell og samfunnsmessig kontekst. Du får mer spesialiserte kunnskaper om norsk film, samtidig som du får en rekke innblikk i andre nasjonale og globale filmkulturer og strømninger.

Programmet inneholder emner som blant annet tar for seg tema som filmhistorie, filmens teori og estetikk, dokumentarfilm, fiksjonsfilm og filmen i samfunnet. 

Hvorfor studere filmvitenskap ved NTNU?

Studieprogrammet ved NTNU har motiverte og anerkjente faglærere og Trondheim er et nasjonalt tyngdepunkt for filmvitenskap. Filmforskningen ved NTNU står blant annet sterkt når det gjelder norsk filmhistorie, tidlig film, dokumentarfilm og amerikansk samtidsfilm. Trondheim er dessuten en flott by å studere i, og du vil møte et positivt læringsmiljø med engasjerte medstudenter og undervisere. For mer om studiet og studiemiljø, se intervju med noen av våre nåværende studenter.

 

 

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i filmvitenskap
Studieprogramkode: BFV
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 847 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Det humanistiske fakultet, Institutt for kunst- og medievitenskap

Hvem underviser på filmvitenskap?

Hvem underviser på filmvitenskap?