Filmvitenskap

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Filmvitenskap

– Jobbmuligheter

Med en bachelor i filmvitenskap lærer du å forstå film og forklare filmens betydning for mennesker, kultur og samfunn. 


Studiet gir deg grunnlag for arbeid med: 

•    Filmformidling
•    Kulturforvaltning
•    Filmkritikk 
•    Undervisning
•    Videre masterstudier i filmvitenskap

Tidligere studenter jobber blant annet med filmformidling hos festivaler, kinoer og filmbyråer. Videre gir undervisningssektoren og ulike deler av film- og mediebransjen jobbmuligheter.

Listen viser bare noen få eksempler av mange muligheter du har etter endt utdanning i filmvitenskap. Vær oppmerksom på at enkelte stillinger krever fullført mastergrad.
 

På nettsidene til masterstudiet i filmvitenskap kan du møte tidligere filmvitenskap-studenter og lese hva de jobber med i dag.

KRYSSPUBLISERT fra BALIT om HF-karriere - IKKE RØR

Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Vet du hva tidligere studenter gjør etter endt studium? Eller hva arbeidsgivere ser etter når de ansetter nye folk?

Kanskje lurer du på om det er store forskjeller i arbeidslivet for dem som har bachelor og master, eller trenger tips til din første jobbsøknad?

Alt dette og litt til finner du på karrieresidene til Det humanistiske fakultet:

Karriere for HF-studenter

To menn som sitter i møte.