Studieveiledere

Studieveiledere

Dersom du har spørsmål knyttet til fagområdene arkeologi, historie, antikkens kultur, kulturminneforvaltning, klassiske fag eller europastudier kan du ta kontakt med våre studieveiledere enten per mail til: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no
eller direkte til studieveilederen for respektive fagområde:

Historie

Espen Andresen, Ingrid Lønset Solemdal og Silje Maria Fagervold

Lektorutdanning i historie:

Espen Andresen, Ingrid Lønset Solemdal og Silje Maria Fagervold

Arkeologi:

Rune Kristian Hansen

Europastudier:

Fredrik Berg

Kulturminneforvaltning:

Espen Andresen

Latin, antikkens kultur og klassiske fag:

Else Melvær Falkenstein


 

Kontaktinformasjon til Institutt for historiske og klassiske studier

Kontaktinformasjon til Institutt for moderne samfunnshistorie
 

Studieveiledning - HF generelt

Spørsmål om studier generelt

Har du generelle spørsmål om studier og studieliv ved NTNU kan du sende en e-post til studieveilederne ved Det humanistiske fakultet:

studieveiledning@hf.ntnu.no

02 feb 2017

Studieveiledere IFS - illustrasjonsfoto

Studieveiledning - foto

Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelser

Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelser

Har du behov for tilrettelegging i studiesituasjonen eller av eksamen?

Se hvilket tilbud NTNU gir:
Tilrettelegging