Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Europastudier

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Bachelorstudiet i europastudier med fremmedspråk er et treårig studium som består av 180 studiepoeng (sp).

Studenter tatt opp til bachelor europastudier med engelsk høst 2017 kan velge mellom to studieløp ved semesterstart.

Velg studieløp for å se studiets oppbygning

Europastudier med engelsk

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
EUR1001 Innføring i Den europeiske union 7,5
ENG1004 Samfunn, kultur og språk 7,5
ENG1201 Språkferdighet og grammatikk 7,5
EXPH0003 Examen philosophicum for humaniora og samfunnsvitenskap 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
EUR2915 Den europeiske integrasjonsprosessen 7,5
ENG1001 eller ENG1303 Global engelsk eller Litteratur: Prosa 7,5
ENG1101 Engelsk språkvitenskap 7,5
ENG1404 Historie og nasjon 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
EUR2101 Norge i Europa 7,5
EUR2102 Europeiske identiteter og kultur 7,5
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
Flere valg Utenlandsopphold (med 7,5 studiepoeng perspektivemne) 30

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst)
EUR2201 Europeisk integrasjonsteori 7,5
ENG1302 Litteratur: Drama og lyrikk 7,5
ENG2455 Historie og politikk 7,5
Flere valg Valgfritt ENG2000-emne 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjette semester (vår)
POL1001 eller POL1002 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd eller Offentlig politikk og administrasjon 15
EUR2900 Bacheloroppgave i europastudier 15

Om valgmuligheter i studiet

I løpet av studiet kan du velge blant enkelte emner innen statsvitenskap og engelsk.

Du skal velge to av de tre innføringsemnene i statsvitenskap:

Ett av emnene i serien POL1000-POL1002 kan dessuten erstattes av SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode

Europastudier med statsvitenskap

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
EUR1001 Innføring i Den europeiske union 7,5
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk 15
EXPH0003 Examen philosophicum for humaniora og samfunnsvitenskap 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
EUR2915 Den europeiske integrasjonsprosessen 7,5
POL1001 eller POL1002 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd eller Offentlig politikk og administrasjon 15
Flere valg Valgfrie emner fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Mer informasjon om valg av emne og instituttets foreslåtte emner for våren 2018. 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
EUR2101 Norge i Europa 7,5
EUR2102 Europeiske identiteter og kultur 7,5
SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
Flere valg Utenlandsopphold (med 7,5 studiepoeng perspektivemne) 30

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst)
EUR2201 Europeisk integrasjonsteori 7,5
Flere valg Perspektivemne 7,5
Flere valg Valgfrie emner fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, velges i samråd med instituttet 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjette semester (vår)
POL2000 Modeller og teorier i statsvitenskap 7,5
Flere valg Valgfrie emner fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, velges i samråd med instituttet 7,5
EUR2900 Bacheloroppgave i europastudier 15

For studenter tatt opp høst 2016

Velg studieretning for å se studiets oppbygning:

Europastudier med engelsk

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
EUR1001 Innføring i Den europeiske union 7,5
ENG1201 Språkferdighet og grammatikk 7,5
ENG1000 eller ENG1302 Innføring i sosiolingvistikk eller Litteratur: Drama og lyrikk 7,5
EXPH0003 Examen philosophicum for humaniora og samfunnsvitenskap 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
EUR2915 Den europeiske integrasjonsprosessen 7,5
ENG1001 Global engelsk 7,5
ENG1101 Engelsk språkvitenskap 7,5
ENG1402 Moderne britisk historie og kultur 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
EUR2101 Norge i Europa 7,5
EUR2102 Europeiske identiteter og kultur 7,5
SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
ENG1303  Litteratur: Prosa 7,5
Flere valg Fordypningsemne i engelsk (ENG2000-emne) 7,5
POL1001 eller POL1002 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd eller Offentlig politikk og administrasjon 15

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst)
EUR2201 Europeisk integrasjonsteori 7,5
ENG2455 Historie og politikk 7,5
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjette semester (vår)
POL2000 Modeller og teorier i statsvitenskap 7,5
Flere valg Perspektivemne: Velg mellom Etikk eller Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning 7,5
EUR2900 Bacheloroppgave i europastudier 15

Europastudier med fransk

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
EUR1001 Innføring i Den europeiske union 7,5
FRA1100 Innføring i fransk litteratur og kultur 7,5
FRA1200 Fransk språkferdighet og grammatikk 7,5
EXPH0003 Examen philosophicum for humaniora og samfunnsvitenskap 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
EUR2915 Den europeiske integrasjonsprosessen 7,5
FRA1103 Moderne språk og litteratur 7,5
FRA1302 Grammatikk og fonologi 7,5
FRA1401 Frankrike etter 1945 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
EUR2101 Norge i Europa 7,5
EUR2102 Europeiske identiteter og kultur 7,5
FRA2400 Frankrike i Europa 7,5
Flere valg Påbyggingsemne i fransk (FRA2000-emne) 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
POL1001 eller POL1002 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd eller Offentlig politikk og administrasjon 15
SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode 15

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst)
EUR2201 Europeisk integrasjonsteori 7,5
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk 15
Flere valg Perspektivemne: Velg mellom Øst-Asia: Internasjonal politikk, Digitale kulturer eller Globalisering: Norge i det internasjonale samfunn 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjette semester (vår)
POL2000 Modeller og teorier i statsvitenskap 7,5
FRA1102 Litteraturhistorie og litteærer analyse 7,5
EUR2900 Bacheloroppgave i europastudier 15

Europastudier med spansk

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
EUR1001 Innføring i Den europeiske union 7,5
SPA1100 Spansk språk 1 7,5
SPA1201 Spansk språkferdighet 1 7,5
EXPH0003 Examen philosophicum for humaniora og samfunnsvitenskap 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
EUR2915 Den europeiske integrasjonsprosessen 7,5
SPA1104 Spansk språk 2 7,5
SPA1202 Spansk språkferdighet og litteratur 7,5
SPA1402 Spansk kultur og historie 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
EUR2101 Norge i Europa 7,5
EUR2102 Europeiske identiteter og kultur 7,5
SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
SPA1301 Spanskspråklig litteratur 7,5
POL1001 eller POL1002 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd eller Offentlig politikk og administrasjon 15
Flere valg Perspektivemne: Velg mellom Etikk eller Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning 7,5

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst)
EUR2201 Europeisk integrasjonsteori 7,5
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk 15
SPA2401 Spania i Europa 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjette semester (vår)
POL2000 Modeller og teorier i statsvitenskap 7,5
SPA1301 Spanskspråklig litteratur 7,5
EUR2900 Bacheloroppgave i europastudier 15

Europastudier med tysk

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
EUR1001 Innføring i Den europeiske union 7,5
TYSK1101 Tysk grammatikk 1 7,5
TYSK1401 Tysk litteratur og kultur 1 7,5
EXPH0003 Examen philosophicum for humaniora og samfunnsvitenskap 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
EUR2915 Den europeiske integrasjonsprosessen 7,5
TYSK1102 Tysk grammatikk 2 7,5
TYSK1402 Tysk litteratur og kultur 2 15

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
EUR2101 Norge i Europa 7,5
EUR2102 Europeiske identiteter og kultur 7,5
TYSK2401 Tyskland og Europa 7,5
Flere valg Påbyggingsemne i tysk (TYSK200-emne) 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
POL1001 eller POL1002 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd eller Offentlig politikk og administrasjon 15
SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode 15

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst)
EUR2201 Europeisk integrasjonsteori 7,5
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk 15
Flere valg Perspektivemne: Velg mellom Øst-Asia: Internasjonal politikk, Digitale kulturer eller Globalisering: Norge i det internasjonale samfunn 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjette semester (vår)
POL2000 Modeller og teorier i statsvitenskap 7,5
TYSK1305 Språkferdighet 2 7,5
EUR2900 Bacheloroppgave i europastudier 15

For studenter tatt opp høst 2015

3. studieår for europastudenter tatt opp høst 2015

 3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst)
EUR2201 Europeisk integrasjonsteori 7,5
EUR2101 Norge i Europa 7,5
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjette semester (vår)
POL2000 Modeller og teorier i statsvitenskap 7,5
EUR2900 Bacheloroppgave i europastudier 15
Flere valg Perspektivemne: Velg mellom Etikk eller Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning 7,5

 


Thu, 10 Aug 2017 13:28:06 +0200