Europastudier

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Europastudier

– Studiets oppbygning

Bachelorstudiet i europastudier er et treårig studium som består av 180 studiepoeng (sp).

informasjonens gyldighet BEUROP studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i europastudier har fem studieretninger: engelsk, fransk, tysk, spansk og statsvitenskap.

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning beurop 2016/2017

Velg studieretning for å se studiets oppbygning:

Studiets oppbygning BEUROP - alle studieretninger

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
EUR1001 Innføring i Den europeiske union 7,5
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk 15
EXPH0100 Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
EUR2915 Den europeiske integrasjonens historie 7,5
Flere valg POL1001 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd eller POL1002 Innflring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon 15
Områdeemne HFO1003 Mangfold og integrering: Transkulturelle dynamikker eller HFO1004 Menneskets tidsalder?* 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
EUR2101 Norge i Europa 7,5
EUR2102 Europeiske identiteter og kultur 7,5
SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
Flere valg Utenlandsopphold** 30

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst)
EUR2201 Europeisk integrasjonsteori 7,5
Flere valg Valgfrie emner fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, velges i samråd med instituttet 22,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjette semester (vår)
POL2000 Modeller og teorier i statsvitenskap*** 7,5
Flere valg Valgfrie emner fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, velges i samråd med instituttet 7,5
EUR2900 Bacheloroppgave i europastudier 15

 

*Områdeemnet kan eventuelt legges i 5. eller 6. semester. Studentene kan også velge høstemnet HFO1001 Digitale endringer

**Studentene anbefales å reise på utenlandsopphold. Studentene som ikke reiser ut, velger emner fra tilbudet av åpne emner fra porteføljen til Det humanistiske fakultet (HF) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) tilsvarende 30 studiepoeng.

***Merk at POL2000 har forkunnskapskrav som må være innfridd.

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
EUR1001 Innføring i Den europeiske union 7,5
ENG1201 Språkferdighet og grammatikk 7,5
ENG1004 Samfunn, kultur og språk 7,5
EXPH0100 Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
EUR2915 Den europeiske integrasjonens historie 7,5
Flere valg ENG1303 Litteratur: Prosa eller ENG1001 Global engelsk 7,5
ENG1101 Engelsk språkvitenskap 7,5
ENG1404 Historie og nasjon 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
EUR2101 Norge i Europa 7,5
EUR2102 Europeiske identiteter og kultur 7,5
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk* 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
Flere valg Utenlandsopphold (med 7,5 sp områdeemne)** 30
 

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst)
EUR2201 Europeisk integrasjonsteori 7,5
ENG2455 Historie og politikk 7,5
Flere valg Valgfritt ENG2000 emne*** 7,5
ENG1302 Litteratur: Drama og lyrikk 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjette semester (vår)
Flere valg POL1001 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd eller POL1002 Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon* 15
EUR2900 Bacheloroppgave i europastudier 15

 

*Studentene kan velge å erstatte et av emnene POL1000, POL1001 eller POL1002 Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon med SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.

**Studentene anbefales å reise på utenlandsopphold. Studentene som ikke reiser ut, velger emner fra tilbudet av åpne emner fra porteføljen til Det humanistiske fakultet (HF) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) på til sammen 22,5 studiepoeng. De resterende 7,5 studiepoeng tas som områdeemne. Følgende områdeemner er aktuelle for studentene: HFO1001 Digitale endringer (høst), HFO1003 Mangfold og integrering: Transkulturelle dynakikker (vår) eller HFO1004 Menneskets tidsalder? (høst/vår)

*** Studentene velger et engelskemne på 2000-nivå. Institutt for lærerutdanning anbefaler å velge et 2000-emne i litteratur for å øke relevansen for lærerutdanning.

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
EUR1001 Innføring i Den europeiske union 7,5
FRA1110 Innføring i fransk litteratur og språk 7,5
FRA1210 Grammatikk og fonologi 1 7,5
FRA1010 Språkferdighet, tekst og metode 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
EUR2915 Den europeiske integrasjonens historie 7,5
FRA1130 Litteratur, tekst og metode 7,5
FRA1220 Grammatikk og fonologi 2 7,5
FRA1401 Frankrike etter 1945 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
EUR2101 Norge i Europa 7,5
EUR2102 Europeiske identiteter og kultur 7,5
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk* 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
Utenlandsopphold Utenlandsopphold (med 7,5 sp områdeemne)** 30

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst)
EUR2201 Europeisk integrasjonsteori 7,5
FRA2410 Fransk historie for samtiden 7,5
Flere valg FRA2203 Fordypning i fransk litteratur eller FRA2301 Fransk språkvitenskap eller FRA2305 Resymé og oversettelse 7,5
EXPH0100 Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjette semester (vår)
Flere valg POL1001 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd eller POL1002 Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon* 15
EUR2900 Bacheloroppgave i europastudier 15

*Studentene kan velge å erstatte et av emnene POL1000, POL1001 eller POL1002 Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon med SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.

**Studentene anbefales å reise på utenlandsopphold. Studentene som ikke reiser ut, velger emner fra tilbudet av åpne emner fra porteføljen til Det humanistiske fakultet (HF) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) på til sammen 22,5 studiepoeng. De resterende 7,5 studiepoeng tas som områdeemne. Følgende områdeemner er aktuelle for studentene: HFO1001 Digitale endringer (høst), HFO1003 Mangfold og integrering: Transkulturelle dynakikker (vår) eller HFO1004 Menneskets tidsalder? (høst/vår)

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
EUR1001 Innføring i Den europeiske union 7,5
SPA1100 Spansk språk 1 7,5
SPA1201 Spansk språkferdighet 1 7,5
EXPH0100 Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
EUR2915 Den europeiske integrasjonens historie 7,5
SPA1104 Spansk språk 2 7,5
SPA1202 Spansk språkferdighet og litteratur 7,5
SPA1402 Spansk kultur og historie 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
EUR2101 Norge i Europa 7,5
EUR2102 Europeiske identiteter og kultur 7,5
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk* 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
Utenlandsopphold Utenlandsopphold (med 7,5 sp områdeemne)** 30

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst)
EUR2201 Europeisk integrasjonsteori 7,5
SPA2503 Fordypningsemne i spansk språkvitenskap 7,5
SPA2501 Spanskspråklig kultur, historie og samfunn i det 20. og 21. århundret 7,5
SPA1401 Latinamerikansk kultur og historie 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjette semester (vår)
Flere valg POL1001 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd eller POL1002 Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon* 15
EUR2900 Bacheloroppgave i europastudier 15

*Studentene kan velge å erstatte et av emnene POL1000, POL1001 eller POL1002 Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon med SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.

**Studentene anbefales å reise på utenlandsopphold. Studentene som ikke reiser ut, velger emner fra tilbudet av åpne emner fra porteføljen til Det humanistiske fakultet (HF) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) på til sammen 22,5 studiepoeng. De resterende 7,5 studiepoeng tas som områdeemne. Følgende områdeemner er aktuelle for studentene: HFO1001 Digitale endringer (høst), HFO1003 Mangfold og integrering: Transkulturelle dynakikker (vår) eller HFO1004 Menneskets tidsalder? (høst/vår)

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
EUR1001 Innføring i Den europeiske union 7,5
TYSK1101 Tysk grammatikk 1 7,5
TYSK1401 Tysk litteratur og kultur 1 7,5
EXPH0100 Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
EUR2915 Den europeiske integrasjonens historie 7,5
TYSK1305 Språkferdighet 2 7,5
TYSK1402 Tysk litteratur og kultur 2 15

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
EUR2101 Norge i Europa 7,5
EUR2102 Europeiske identiteter og kultur 7,5
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk* 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
Utenlandsopphold Utenlandsopphold (med 7,5 sp områdeemne)** 30
 


3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst)
EUR2201 Europeisk integrasjonsteori 7,5
TYSK2401 Tyskland og Europa 7,5
TYSK2301 Språkferdighet 3 7,5
TYSK2403 Tysk litteratur og kultur 3 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjette semester (vår)
Flere valg POL1001 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd eller POL1002 Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon* 15
EUR2900 Bacheloroppgave i europastudier 15

*Studentene kan velge å erstatte et av emnene POL1000, POL1001 eller POL1002 Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon med SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.

**Studentene anbefales å reise på utenlandsopphold. Studentene som ikke reiser ut, velger emner fra tilbudet av åpne emner fra porteføljen til Det humanistiske fakultet (HF) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) på til sammen 22,5 studiepoeng. De resterende 7,5 studiepoeng tas som områdeemne. Følgende områdeemner er aktuelle for studentene: HFO1001 Digitale endringer (høst), HFO1003 Mangfold og integrering: Transkulturelle dynakikker (vår) eller HFO1004 Menneskets tidsalder? (høst/vår)

Datooppdatering, studiets oppbygning BEUROP

14 feb 2020

Studiehåndbok og pensum

Liste over anbefalte valgfrie emner