Europastudier

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Europastudier

Om bachelorstudiet

Hva er bakgrunnen for dagens EU? Hvilke utfordringer oppstår når 28 ulike nasjoner skal komme frem til en felles politikk? Hvilke konsekvenser har det europeiske samarbeidet for Norge?

Beslutninger som tas i EU har stor betydning for det norske samfunnet. Europastudier gir deg grunnleggende innsikt i det europeiske samarbeidet og hvilken betydning dette har for Norge. Dette er ettertraktet kunnskap både i Norge og internasjonalt. Bachelorgraden i Europastudier gir deg også mange muligheter til å legge opp studieløpet ditt selv. Du kan velge å fordype deg i et fremmedspråk eller i statsvitenskap. I tillegg er det satt av et helt semester til at du kan reise på utveksling.

Hva lærer du?

I løpet av graden lærer du om EU, europeiske relasjoner og den europeiske integrasjonsprosessen etter 1945. Du vil også lære om norsk politikk, internasjonale relasjoner og europeisk kulturhistorie. Samtidig vil du utvikle evnen til å analysere samfunnet rundt deg gjennom historiske og statsvitenskapelige tilnærminger til politikk og samfunnsliv både på nasjonalt og internasjonalt nivå. 

Gjennom programmets overordnede tema: "Det differensierte Europa: integrasjon, samarbeid og konflikt" får du en unik innsikt i dagens Europa. Du vil få trening i å drøfte aktuelle problemstillinger, og i å formidle kunnskap både skriftlig og muntlig.

Les mer om hvilke muligheter Europastudier gir deg i yrkeslivet.

Hvorfor studere europastudier ved NTNU?

Europastudier er et relativt lite miljø, noe som gjør at det er nær kontakt mellom forskningsmiljøet og studentene. Vi har tett kontakt med andre innen fagområdet og får ofte besøk utenfra fra aktører både i akademia og næringslivet. Om du er interessert i å ta en mastergrad, tilbyr vi også Norges eneste mastergrad i Europastudier.

Vi har også en svært aktiv linjeforening, EUREKA, som sørger for både faglige og sosiale arrangement. Europastudier er kjent for sine dyktige og engasjerte studenter, som involverer seg i alt fra studentpolitikk til arrangement som ISFIT og UKA. Dette betyr at du som student på europastudier har mulighet til å bli en del av et sosialt og faglig nettverk som vil gi deg uvurderlige erfaringer og gjøre studietiden til en tid du vil huske med glede.

28 feb 2019

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i europastudier
Studieprogramkode: BEUROP
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode:

Engelsk: 194 870 (Samordna opptak)

Fransk: 194 793 (Samordna opptak)

Spansk: 194 786 (Samordna opptak)

Tysk: 194 795 (Samordna opptak)

Statsvitenskap: 194 474 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll 

Institutt for historiske og klassiske studier, Det humanistiske fakultet

 

Europastudier - studieelement

Studieelement - Europastudier - EU-strjerner