Europastudier

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Europastudier

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Kunnskap

Europastudier med engelsk, fransk, spansk og tysk

Bachelorkandidatene

 • har nyansert kunnskap om Europa og den europeiske integrasjonens utvikling i en internasjonal kontekst fra 2. verdenskrig og fram til i dag
 • har innsikt i statsvitenskapelige tilnærminger til politisk virksomhet i og mellom samfunn på nasjonalt og internasjonalt nivå
 • har kunnskap om det valgte fremmedspråket og dets kultur
 • har kunnskap om sentrale tema, problemstillinger, teorier og metoder innenfor programmets fagområder

Europastudier med statsvitenskap

Bachelorkandidatene

 • har nyansert kunnskap om Europa og den europeiske integrasjonens utvikling i en internasjonal kontekst fra 2. verdenskrig og fram til i dag har innsikt i statsvitenskapelige tilnærminger til politisk virksomhet i og mellom samfunn på nasjonalt og internasjonalt nivå
 • har kunnskap om ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder
 • har kunnskap om sentrale tema, problemstillinger, teorier og metoder innenfor programmets fagområder

Generell kompetanse

Europastudier med engelsk, fransk, spansk og tysk

Bachelorkandidatene

 • har kunnskap om relevante faglige, yrkes- og samfunnsmessige problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter i tråd med faglige krav og retningslinjer
 • kan formidle faglig innsikt og føre dialog med mennesker med ulik fagbakgrunn om erfaringer og problemstillinger knyttet til fagområdet, også på det valgte fremmedspråket

Europastudier med statsvitenskap

Bachelorkandidatene

 • har kunnskap om relevante fag-, yrkes- og samfunnsmessige problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter i tråd med faglige krav og retningslinjer
 • kan formidle faglig innsikt og føre dialog med mennesker med ulik fagbakgrunn om erfaringer og problemstillinger knyttet til fagområdet

Ferdigheter

Europastudier med engelsk, fransk, spansk og tysk

Bachelorkandidatene

 • kan presentere og drøfte faglige problemstillinger for å gjøre seg opp og begrunne meninger og valg
 • kan holde seg oppdatert om utviklingen på sitt fagfelt og oppdatere sin språklige kompetanse
 • kan bruke statsvitenskapelige tilnærminger for å forstå hvordan våre samfunn er bygd opp og fungerer
 • kan kommunisere på det valgte fremmedspråket skriftlig og muntlig
 • kan anvende relevant fagkunnskap og metode til å løse problemer i relevante jobber og videre studier

Europastudier med statsvitenskap

Bachelorkandidatene

 • kan presentere og drøfte faglige problemstillinger for å gjøre seg opp og begrunne meninger og valg
 • har ferdigheter til å resonnere rundt bruken av samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder
 • kan holde seg oppdatert om utviklingen på sitt fagfelt
 • kan bruke statsvitenskapelige tilnærminger for å forstå hvordan våre samfunn er bygd opp og fungerer
 • kan anvende relevant fagkunnskap og metode til løsning av problemer i relevante jobber og videre studier