Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Ergoterapi

– Videre studier

Studiet kvalifiserer til opptak på ulike videreutdanninger innen ergoterapi samt en rekke masterstudier innen helsefag, folke­helsevitenskap, rehabilitering, helseledelse eller tilsvarende.

Ved NTNU i Gjøvik kvalifiserer studiet til Master i gerontologi og Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid.


Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.