Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Ergoterapi

– Utenlandsopphold

Ergoterapi er en internasjonal profesjon og fagplanen er i samsvar med kravene fra Word Federation of Occupational Therapists (WFOT).

En stor andel av lærebøkene i ergoterapiutdanningen er engelskspråklige. Det benyttes også internasjonale publikasjoner i utdanningen. Uttrykket «tenke globalt – handle lokalt» er sentralt for ergoterapifaget. Gjennom utdanningen får studentene grunnleggende forståelse for helseutfordringene i verden, for migrasjonshelse og for ergoterapi som et internasjonalt yrke.

Det legges til rette for at studentene kan en del av sin utdanning i utlandet, og det åpnes også for innreisende studenter fra våre samarbeidspartnere i samme periode (5. semester).

Hvorfor studere i utlandet?

Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Bilder fra NTNU-studenter som har vært på utveksling.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på institutt eller fakultetet du tilhører kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.