Ergoterapi

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Ergoterapi

– Studieveiledning

Studieprogramleder

Marte Ørud Lindstad er studieprogramleder for Bachelor i ergoterapi. Ta gjerne kontakt!

Studieveileder på programmet du tilhører kan hjelpe deg med:

 • Informasjon om fakultetets studieprogram
 • Informasjon om studieoppbygging og timeplan
 • Oversikt over regler og forskrifter
 • Planlegging og gjennomføring av studieforløpet
 • Valg og bytte av emner og studier
 • Spørsmål om permisjoner
 • Spørsmål om utenlandsopphold
 • Fremtidsmuligheter og karriereønsker
 • Drøfte utfordringer i studiehverdagen
 • Mestring og motivasjon

Søknad og opptak

Har du spørsmål om søknadsprosessen eller opptak, ta kontakt med Opptakskontoret:
opptak@ntnu.no  |  73 59 77 00

Hvordan kontakte studieveilederne?

 • Beste måte å komme i kontakt med studieveileder er å sende en e-post hvor du presenterer saken og eventuelt ber om et møte.

Krysspublisert: Andre tjenester

Korona: For NTNU er de til enhver tid gjeldende smittevernregler førende.
Hvis du har fått påvist covid-19 smitte, eller har sterk mistanke om smitte, ber vi deg om å varsle NTNU i arbeidstiden om dette på telefon 48409065 (HMS-seksjonen). NTNU vil bruke varslingen til å få utført smittevernrenhold i lokaler der du har oppholdt deg. Hvis du mistenker at du er smittet, gå i karantene og kontakt kommunens koronatelefon.


For spørsmål om fravær, kontakt din nærmeste leder/ studieveileder/ foreleser.

Hvis du er i risikogruppe og ikke kan møte på campus på grunn av det, ta kontakt med studieveilederen din for en samtale om muligheten for tilrettelegging av studiesituasjonen.

 

Spørsmål og svar

Utdanningsvalg og karriere

 • for deg som ønsker tips og råd om utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene

Studieveiledning


Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.