Ergoterapi

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Ergoterapi

– Studiets oppbygging

Hvert studieår består av 60 studiepoeng fordelt på 25 poeng i høstsemesteret og 35 poeng i vårsemesteret. Utdanningen er delt inn i 12 teoretiske emner og 3 praksisperioder. Rammeplanen er styrende for studiets innhold. Studentene skal etter 3-årig løp ha gjennomført 180 studiepoeng fordelt på fire hovedområder. Dette er inkludert praksisstudier som har et omfang på 45 studiepoeng og ferdighetstrening (som foregår på campus), som har et omfang på 30 studiepoeng

1. studieår: Samfunnet og individet

Første studieår består av fem teoretiske emner og en kort observasjonspraksis for å få innblikk i ergoterapeuters yrkesfunksjon tidlig i studiet. Det kommer en lengre praksisperiode med ferdighetstrening i 2. semester.

2. studieår: Individet i et funksjonsperspektiv

2. studieår består av fire teoretiske emner og en praksisperiode. 

3. studieår: Helse

3. studieår består av tre teoretiske emner og en praksisperiode. I dette studieåret arbeides det med vitenskapsteori og forskningsmetode og fordypning i ergoterapifaget med spesiell fokus på velferdsteknologi og universell utforming. Bacheloroppgaven er på 20 studiepoeng. Praksisperioden i 5. semester er en fordypningspraksis som forbereder studentene til å gjennomføre bacheloroppgaven og yrkeslivet.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan