Ergoterapi

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Ergoterapi

– Jobbmuligheter

Autoriserte ergoterapeuter arbeider innen områdene allmennhelse, arbeidshelse, barns helse, eldres helse, folkehelse, psyk­isk helse og somatisk helse. Faget utøves i ulike organisasjoner; i kommunen, spesialist­helsetjenesten, rehabiliteringsinstitusjoner, bedriftshelsetjeneste, i skoleverket og i statlige og private foretak.

Samfunnsplanlegging

Ergo­terapeuter arbeider også innen samfunnsplanlegging med universell utforming, produktutvikling og velferdsteknologi. Ergo­terapeututdanningen er utarbeidet i henhold til kravene fra verdens ergoterapeut­forbund (WFOT) og gir mulig­heter å søke arbeid som ergoterapeut i andre land.

Hvorfor jobbe som ergoterapeut?

«Jeg valgte ergoterapi fordi jeg liker å jobbe med mennesker. Gjennom ergoterapi blir jeg kjent med individet på flere områder enn bare den fysiske funksjonen. I tillegg til funksjonsvurderingen er det viktig å kartlegge og vurdere individets roller i en familie og dets fysiske miljø for å kunne sette realistiske mål for mestring av egen hverdag»
-Ergoterapeut i Sarpsborg kommune

«Ergoterapeuter er viktige bidragsytere ved planlegging og prosjektering av bygg og utemiljø slik at omgivelsene har universell utforming; brukervennlighet for alle. Ergoterapeuten har som oppgave å fremme ulike brukerbehov for oppnå omgivelser som har universell utforming. Ergoterapeuten har erfaring i hvilke forutsetninger som skal til for å mestre omgivelsene og gi økt mulighet for alle til deltakelse og aktivitet. » 
- Rådgiver i universell utforming i Trondheim kommune 

«Ergoterapeuter fremmer helse og livsmestring gjennom ulike tilnærmingsmåter. Ergoterapeuter er brukersentrert og ønsker å gi en best mulig løsning for den enkelte bruker, enten som eneste aktør eller i som de fleste tilfeller i samarbeid med andre helseprofesjonene.»
-Ergoterapeut i Vågå kommune

«Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig! Lev som den du er – på tross av funksjonshemming eller sykdom.»
-Ergoterapeut i Gjøvik kommune